Home

Achtergrond

Oostenrijk steekt 40 miljoen aan EU-geld in zuivel

Oostenrijk gebruikt 40 miljoen euro van de zogenoemde 'modulatiegelden' voor de herstructurering van zijn zuivelsector.

Brussel heeft de plannen goedgekeurd. Bij de aanpassing van het Europees landbouwbeleid vorig jaar (de 'health check') werd afgesproken om tot 2013 in totaal 5 procent extra over te hevelen van het budget voor inkomenstoeslagen naar het budget voor plattelandsontwikkeling. Deze overheveling heet 'modulatie' in Brussels jargon. In totaal is hiermee een bedrag gemoeid van 3,4 miljard euro.

Aangezien de lidstaten hun plannen voor plattelandsontwikkeling (POP) voor de periode 2007-2013 al hadden ingeleverd, moesten deze worden aangepast. Voorwaarde voor plattelandsuitgaven is dat de lidstaten zelf ook meebetalen (cofinanciering).

Het EU-comité voor plattelandsontwikkeling heeft nu wijzigingen van vijf lidstaten goedgekeurd, voor een totaalbedrag van 244,5 miljoen euro. Naast Oostenrijk (totaal 97 miljoen euro) gaat het om voorstellen van Finland (67 miljoen), Verenigd Koninkrijk (40 miljoen), Italië (38,5 miljoen) en Cyprus (2 miljoen).

Ook de Finnen en Italianen gebruiken kleine bedragen voor herstructureringen in de zuivel, respectievelijk 2,1 en 1,1 miljoen euro. Finland bestemt het grootste deel voor waterbeheer, het Verenigd Koninkrijk voor biodiversiteit (33,7 miljoen euro).

Modulatiegelden moeten aan bepaalde doelen worden besteed. Naast herstructurering van de zuivel, waterbeheer en biodiversiteit zijn dat duurzame energie en klimaatverandering.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.