Home

Achtergrond

Noorden veel verder gevorderd met aardappeloogst dan zuiden

Ten noorden van de rivieren is 75 procent van de aardappelen geoogst.

In het zuiden is 40 procent gerooid, meldt het Bureau Aardappelmarkt Informatie (BAI) van het Productschap Akkerbouw. "In met name Zeeland en Zuid-Limburg moet nog veel werk worden verzet."

Nu regen is voorspeld verwacht BAI dat veel telers gaan rooien. "De regen is vanzelfsprekend in eerste instantie goed voor de rooiomstandigheden, maar lost het probleem van blauwgevoeligheid niet of nauwelijks op. Uiterste voorzichtigheid blijft geboden. Menigeen houdt zijn hart vast over de mate waarin de aardappelen na het rooien geschikt zijn voor verwerking tot frites."

Ook het Belgische Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) stelt dat de positieve invloed van regen niet overschat moet worden. "Regen is welkom om de grond handelbaar te maken en de knollen te beschermen. Maar het verandert niet het onderwatergewicht en de blauwgevoeligheid. Als de nachten kouder worden neemt de blauwgevoeligheid juist verder toe."

Het PCA heeft een test gedaan door aardappelen van het ras Fontane in water te dompelen. Het onderwatergewicht daalde slechts 1 tot 3 gram. Het PCA noemt dit verwaarloosbaar. "Beregenen leidt tot goede rooiresultaten, maar verandert de gevoeligheid van de knol niet."

Of registreer je om te kunnen reageren.