Home

Achtergrond 337 x bekeken

Nederland legt steun onder de loep

Het Nederlandse mi­nisterie van landbouw en boeren­organisatie LTO volgen met ar­gusogen de steun die Frankrijk en Duitsland uittrekken voor ver­schillende landbouwsectoren.

Een woordvoerder van land­bouwminister Verburg zegt dat de minister de plannen in het buiten­land belangstellend en kritisch volgt. "We zullen de plannen op hun merites moeten bekijken, voordat we een oordeel vellen." Maandag werd bekend dat de Duitse regeringspartijen 750 mil­joen euro uittrekken voor de land­bouw. Gisteren beloofde de Fran­se president Sarkozy 1,65 miljard euro directe steun.

Dit kan leiden tot ongelijke con­currentieverhoudingen ten nade­le van Nederlandse boeren. "We moeten zorgen dat we in Neder­land niet uit de pas gaan lopen", zegt Siem-jan Schenk, voorzitter van de vakgroep Melkveehoude­rij van LTO. Tot nog toe overheerst de in­druk dat landen die steun geven, vooral de bestaande Europese budgetten herverdelen. "De vraag is, gaat het om oud of nieuw geld", zegt Schenk. "Wat speelt er in Duitsland en Frankrijk, en hoe verhoudt zich dat tot wat we in Nederland doen? Maar we moeten geen wedstrijd aangaan wie het meeste geld binnenhaalt."

De landbouwvertegenwoordi­ging van de Nederlandse ambas­sade in Berlijn heeft geprobeerd de extra gelden in het Duitse coa­litieakkoord te doorgronden. "Het is duidelijk dat er extra geld komt, maar waar het vandaan komt staat niet in het coalitieakkoord", aldus een woordvoerster. Als in­derdaad sprake is van extra steun, dan zal ook de Europese Commis­sie daar een oordeel over moeten vellen, verwacht zij.

Het Franse plan omvat een mil­jard aan zachte bankleningen en 650 miljoen aan andere steun­maatregelen . Sarkozy onder­streepte daarbij opnieuw dat een regulering van de landbouw abso­luut noodzakelijk is. Hij wil dat tijdens de EU-top eind deze week aan de orde stellen. "Frankrijk zal geen haar toege­ven," aldus de president. Volgens hem is sprake van een nog nooit vertoonde crisis in vrijwel alle sectoren. Omdat verder uitstel niet aanvaardbaar is, moet minis­ter Le Maire volgende week al met de landbouworganisaties om ta­fel . Sarkozy wil echter niet in strijd komen met de EU-regels, zegt hij.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.