Home

Achtergrond

Nederland gaat te soepel om met regels voor MER

Het Europees Hof van Justitie heeft Nederland op de vingers getikt voor het niet goed naleven van de regels rondom uit­voering van de milieu-effectrap­portage (MER).

Volgens het Hof worden er in Nederland te weinig rapportages opgemaakt, doordat er te weinig en te soepele regels worden gehanteerd voor bedrij­ven. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Vrom wordt de uitspraak bestudeerd. ”Wij bekij­ken hoe we zo snel mogelijk aan de eisen van de Europese Com­missie kunnen voldoen, zonder dat we aan ons eigen beleid voor­bij gaan. Wij voeren een beleid dat gericht is op duidelijkheid, met zo min mogelijke administratieve last. En dat willen we zo hou­den.”

De uitspraak van het Hof is er een zonder bindende conclusie. Om verdere problemen te voorko­men, moet Nederland wel met een oplossing komen om zo snel mo­gelijk volgens de Europese regels te werken. De uitkomst van een MER is van groot belang bij de vergunningverlening.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.