Home

Achtergrond

NVO-leden voelen zich voor de gek gehouden

De leden van de Nederlandse Veeverbeteringorganisatie (NVO), uitgezonderd de vijf organisaties die vertrekken, voelen zich gepasseerd.

Fokkerijorganisaties CRV, Alta, KI Kampen en VRV maakten tijdens de bestuursvergadering bekend samen een stichting op te richten om de continuïteit en betrouwbaarheid van de fokwaardeschatting veilig te stellen.

De initiatiefnemers hebben het Productschap Vee en Vlees al gepolst of zij de taak van het NVO mogen overnemen. Het productschap zou hier positief op hebben gereageerd. Ook is Wageningen Universiteit al benaderd om het secretariaat en de externe contacten te verzorgen. Deze partij toont zich volgens CRV bereid mee te werken. De overgebleven leden verbaasden zich over het vergevorderde stadium van de plannen.

"Het is niet zo'n elegante oplossing", zegt NVO-bestuurslid Egbert Henniphof. Hij geeft aan dat het gebrek aan onderling vertrouwen uiteindelijk tot deze situatie heeft geleid. Hier lijkt iedereen het mee eens.

Gerard Scheepens van KI-Samen, Theo Hollander van Vereniging Veehouderijbelangen Silvolde, en Edwin Bogaard van Ingenieursbureau Heemskerk laten weten dat het grootste probleem nog steeds is dat het Nederlands Rundvee Syndicaat (NRS) is samengegaan met Holland Genetics (HG) tot CR-Delta. Dat had volgens de partijen nooit mogen gebeuren.

Of registreer je om te kunnen reageren.