Home

Achtergrond 185 x bekeken

Mestpool moet zorgen voor lagere afzetkosten

Mestcoöperatie Mestac komt met een mestpool.

Met de mestpool wil Mestac voor­komen dat veehouders de mest te lang vasthouden, waardoor er in het uitrijseizoen logistieke pro­blemen ontstaan.

In de nieuwe structuur hebben veehouders jaarrond gegaran­deerde mestafzet tegen een markt­conforme ophaalbijdrage. De af­zetkosten worden jaarlijks verre­kend.

Mestac voorziet dat met het nieuwe systeem lagere mestafzet­kosten worden behaald, omdat de afzetstructuur verbetert. "Boven­dien ontvangt de akkerbouwer tijdig betere kwaliteit mest", al­dus Mestac.

"Veel veehouders houden af te voeren mest nu lang vast. Ze bie­den het vaak pas in het uitrijdsei­zoen aan", legt Ben Rooyackers van Mestac uit. "Hiermee probe­ren zij te profiteren van de lage prijs in het uitrijseizoen. In deze korte periode kan echter lang niet alle mest worden vervoerd naar afnemers in akkerbouwgebie­den."

Dit resulteert in een overspan­nen transportsector, inefficiëntie en uiteindelijk een prijsopdrij­vend effect. Daarnaast consta­teert Mestac dat akkerbouwers steeds vaker vragen naar homo­gene mest met de juiste minera­lengehalten. "Dit is te leveren vanuit de mestsilo’s, maar daar­voor moeten de silo’s wel tijdig gevuld zijn", aldus Rooyackers.

In de mestpool wordt afgespro­ken dat veehouders de mest ge­lijkmatig over het jaar leveren, dus ook buiten het uitrijseizoen. De ophaalbijdrage voor alle afge­voerde mest is jaarrond gelijk, waarbij het basistarief vooraf wordt bepaald door per laadregio de werkelijke logistieke kosten te berekenen.

Dit basistarief geldt voor een jaar. Aan het einde van het jaar wordt op basis van de gedane za­ken berekend of er en naheffing of terugbetaling komt.

Mestac heeft met de mestpool geen winstdoelstelling. "De voor­delen komen direct ten goede aan de veehouders die deelnemen aan de mestpool. Samen zorgen zij er­voor dat mestafzetkosten structu­reel lager worden", aldus Rooyac­kers.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.