Home

Achtergrond

Meer dierrechten naar zuiden van Nederland

Het aantal varkens- en pluimveerechten in Zuid-Neder­land is in 2008 jaar toegenomen.

In de rest van Nederland daalde het aantal dierrechten licht. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statis­tiek (CBS) en Dienst Regelingen (DR). Het aantal varkensrechten in Zuid-Nederland steeg in 2008 met 5 procent ten opzichte van een jaar eerder. In de rest van het land daalde het aantal varkens­rechten juist met 6,8 procent. De sterkste daling was in het Westen met 10 procent. Het aantal niet in te delen rechten nam iets toe.

In 2008 was 58,5 procent van de 8.839.000 varkensrechteenheden in handen van ondernemers uit het Zuiden. Overigens wil dat niet zeggen dat deze rechten allemaal in Zuid-Nederland benut worden, de locatie van de onderneming is gebaseerd op de hoofdlocatie. Van de pluimveerechten was 44 procent van het totale aantal van 67.566.000 eenheden in Zuid-Ne­derlandse handen, 33 procent van de rechten in Oost-Nederlandse. Alleen in het Zuiden steeg het aantal rechten met 1,3 procent, terwijl het aantal rechten in de rest van het land met eenzelfde percentage daalde. In het Westen was de daling met 4,8 procent ster­ker.

Hoewel landelijk gezien het aantal dierrechten vorig jaar af­nam, steeg het aantal varkens en kippen en kalkoenen. De vlees- en fokvarkensstapel groeide volgens de CBS-cijfers met 3,5 procent. Het aantal kippen en kalkoenen steeg in 2008 met 4 procent. Dat dit stijgt, terwijl het aantal rechten daalt, wijst er op dat er meer var­kens- en pluimveerechten benut worden. In de afgelopen jaren werd lang niet alle productie­ruimte gebruikt; nu lijkt er dus iets meer ruimte benut te wor­den.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.