Home

Achtergrond 1 reactie

'Maximaal 5 aardwarmteboringen per jaar'

Het budget van de garantieregeling voor aardwarmte van 10 miljoen euro biedt ruimte voor maximaal 5 boringen per jaar, terwijl er een veelvoud aan plannen is.

Dat blijkt uit berekeningen van het platform Geothermie. Dat aantal zal in de praktijk mogelijk nog lager zijn door vertragingen en tegenvallers, schrijft het platform. Het budget van 10 miljoen is gebaseerd op het aantal boorplannen medio 2008, maar daarna is het aantal plannen nog fors gestegen. Het aantal toegekende MEI-subsidies voor boorplannen ligt op 15, maar deze kennen de voorwaarde dat binnen 2 jaar wordt geboord.

LTO Glaskracht Nederland erkent het knelpunt, maar denkt dat de risico-afdekking van de regeling het grootste knelpunt is. "Ik hoop dat er zoveel van de regeling gebruikt wordt gemaakt dat er budget tekort is, dan gaan we aan de slag om meer ruimte te krijgen voor de regeling", zegt beleidsmedewerker Harry Groenewegen van LTO Noord Glaskracht.

Hij erkent dat daardoor bedrijven in de knel kunnen komen de investeringstermijn van twee jaar, maar verwacht daarvoor een soepeler benadering. Het is onduidelijk bij hoeveel projecten de investeringsplannen nog overeind staan, bijvoorbeeld door de crisis.

Telers in het Westland komen mogelijk extra lastig in aanmerking voor de garantieregeling, stelt het platform. De potentie in verschillende percelen is zo verschillend dat het lastig is een betrouwbare inschatting te geven op de kans voor misboring. De garantieregeling eist die zekerheid wel.

Volgens het platform is circa 90 procent van de aanvragen voor een vergunning voor onderzoek naar aardwarmte afkomstig uit de tuinbouw. Dat zou nu gaan om circa 40 projecten.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Bram AAB

    De inschatting van circa 40 aardwarmteprojecten is gebaseerd op circa 40 aanvragen voor een opsporingsvergunning waarbij ook aanvragen zijn met mogelijk meerdere bronnen.
    Wat echter veel meer informatie zal geven hoeveel projecten werken aan een haalbare en financierbare inpassing. Als er in 2010 5 stuks bronnen worden gemaakt is dat al een hoge score

Of registreer je om te kunnen reageren.