Home

Achtergrond 2 reacties

Marktgericht mestverwerken

Een heffing om mestverwerking te stimuleren? Alleen als tijdelijk middel.

De Rabobank stuurt nadrukkelijk aan op grootschalige mestverwerking in haar rapport Groeien met grenzen. Dat rapport wordt deze week, in samenwerking met Vion, gepresenteerd bij de opening van de Landbouwvakbeurs in Den Bosch. In het rapport geeft de bank haar visie op de Nederlandse varkenshouderij.
Daarbij schetst ze een somber beeld van het mestoverschot. Met het verdwijnen van de melkquotering in 2015 zal de melkveestapel
groeien en daarmee de mestproductie in de komende jaren. Daardoor zal er al in 2015 een niet plaatsbaar mestoverschot (afkomstig van alle sectoren) zijn van 26 miljoen kilo stikstof en 14 miljoen kilo fosfaat. Dit jaar is dat respectievelijk 6 en 4 miljoen kilo. Varkens- en melkveehouders worden opgezadeld met hogere mestafzetkosten.

Om dit te voorkomen moeten beide sectoren de verwerking van mest oppakken, waarbij een grootschalige aanpak noodzakelijk is, stelt het rapport. Als stimulans zouden de veehouderijsectoren een heffing op geproduceerde mest moeten instellen.

Dat Rabo zo’n heffing voorstelt is begrijpelijk. Maar zou het niet veel mooier zijn als aangetoond kan worden dat er vraag is naar de eindproducten van mestverwerking? Namelijk stikstof en fosfaat in geconcentreerde vorm. Laat er vorige week nu net een LNV-beleidsnotitie zijn verschenen met de titel: Fosfaat – van teveel naar tekort. Dit laat zien dat er de komende jaren mondiaal een tekort aan fosfaat gaat ontstaan waardoor de prijs gaat stijgen. Om nu te voorkomen dat er wordt gewacht met het ‘recyclen van fosfaat’ (waaronder mestverwerking) stelt óók dit rapport een heffing voor, maar dan op de aankoop van fosfaat.

Toch zou ik als boer graag een betere onderbouwing zien van de theorie dat er straks een grote vraag naar fosfaat ontstaat. Want heffingen zijn alleen acceptabel als tijdelijk middel om het einddoel te bereiken: grootschalige mestverwerking waar de markt om vraagt.

Foto

Rochus Kingmans

Laatste reacties

  • no-profile-image

    knor

    Ik denk dat het verhaal van Rabo/Vion korrekt is. Maar waar zou dan die grootschalige mestverwerking moeten plaatsvinden ?? Inmiddels heeft de provincie noord-brabant aangegeven dat grootschalige mestverwerking alleen in LOG gebieden of bedrijventerreinen kan plaatsvinden. De praktijk is dat vestiging op bedrijventerreinen lokaal erg gevoelig ligt en bedrijfseconomisch dito ivbm te hoge vierkante meterprijs. In de LOG's krijgen we nog geen vestiging van veehouderijbedrijven van de grond laat staan mestverwerking. Kortom de overheid ( lees provincie) zal zich hard moeten maken voor vestigingslokaties, anders is dit hele verhaal op voorhand al gedoemd te mislukken. Tel hier de bezwaarprocedures bij op, dan zal het zeker 5 a 10 jaar duren om werkelijk iets met omvang van de grond te krijgen.

  • no-profile-image

    Hans

    Dit wereld wijde stikstof en fosfaat tekort zou je deels kunnen oplossen door de granen cq voer, daar om te zetten in melk en vlees, daar waar dat graan, cq voer verbouwd wordt, want hier zijn juist die mineralen cq stront nodig. In Nederland waar zo goed als geen voer verbouwd wordt, al deze grondstoffen om te zetten in melk en vlees, en deze melk en vlees maar weer te gaan exporteren, en de stront cq mineralen hier te laten dat is juist de oorzaak van het probleem. Maar geen politici of Boerderij journalist die dat hardop durft te zeggen

Of registreer je om te kunnen reageren.