Home

Achtergrond

Lichte verbetering energieverbruik voedingsindustrie

De voedings- en genotsmiddelenindustrie heeft haar energie-efficiency vorig jaar met een half procent verbeterd.

De winst kwam vooral uit meer gebruik van duurzame energie. Dat blijkt uit de rapportage van de Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA2), die minister Maria van der Hoeven (economische zaken) naar de Kamer heeft gestuurd.

De verschillen tussen de sectoren waren aanzienlijk. Waar de aardappelverwerkende industrie haar energie-efficiency met bijna 4 procent verbeterde, daar noteerde de vleesverwerkende industrie een verslechtering met 0,1 procent.

Vleesverwerking

In voorgaande jaren – het MJA-convenant loopt al vanaf 1998 - bereikte de vleesverwerkende industrie echter al een aanzienlijke winst van in totaal 11,4 procent. Dat is iets meer dan het gemiddelde van de voedingsindustrie (11 procent).

Het energieverbruik van de acht sectoren die vallen onder de voedings- en genotsmiddelenindustrie bedroeg 46 petajoule in 2008. De zuivelindustrie verbruikte verreweg de meeste energie, met ruim 18 petajoule.

Succesvol

De verbetering van de energie-efficiency in de voedings- en genotsmiddelenindustrie bleef achter bij die van andere industrietakken. Gemiddeld werd in 2008 een verbetering van 2,6 procent genoteerd. Het convenant heeft als doel een jaarlijkse verbetering met 2 procent.

Minister Van der Hoeven spreekt in een begeleidende brief van een succesvol jaar. Inmiddels zijn de meerjarenafspraken gewijzigd, en maken ze deel uit van het sectorakkoord Schoon & Zuinig, dat het kabinet heeft gesloten met de industrie. Belangrijke wijziging is het maken van een lange termijnvisie.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.