Home

Achtergrond

Licht voor ontpoldering blijft op rood

De Tweede Kamer blijft tegen gedwongen ontpolde­ring.

Volgens CDA, VVD, SGP en SP is natuurherstel in de Wester­schelde weliswaar noodzakelijk, maar moet dit buitendijks worden gerealiseerd, zo bleek gisteren tij­dens een debat.

Toch brengt Ad Koppejan (CDA) zijn motie die oproept vast te hou­den aan de aanleg van buitendijks schor, voorlopig niet in stemming. Hij wil het conflict met het kabi­net niet verder op de spits drijven. Voorstanders van het onder water zetten van de Hedwigepolder ver­weten hem daarop slappe knieën te hebben.

Vandaag brengt het consortium dat studie heeft verricht naar de effecten van het alternatieve plan verslag uit aan het kabinet. Vol­gende week vrijdag volgt dan een definitief besluit. Vooralsnog houdt de regering vast aan bui­tendijkse maatregelen, ook al zwelt de kritiek daarop aan.

Een nieuw bezwaar daartegen kwam gisteren van PvdA’er Lia Roefs. Zij vreest dat de keuze voor het alternatief een nieuw tracé­besluit voor de verruiming van de Westerschelde vereist. Staatsse­cretaris Huizinga (waterstaat) be­kende dat dit tot de mogelijkhe­den behoort.

Landbouwminister Gerda Verburg deed een poging de bewering dat het goed gaat met de natuur in de Westerschelde naar het rijk der fabelen te verwijzen. Volgens haar berust dit op een verkeerde interpretatie van het begrip ’con­servation status’.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.