Home

Achtergrond 235 x bekeken

LOG zet gemeente voor dilemma

Lokale bestuurders hebben moeite nationale doelen goed te communiceren naar bur­gers.

Dat blijkt vooral bij de uit­voering van landbouwontwikke­lingsgebieden (LOG’s). Dit zegt onderzoeker Gerard Breman van Wageningen Univer­siteit (WUR) na een onderzoek naar het LOG en Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst.

Breman onderzocht in opdracht van het gemeentebestuur van Horst aan de Maas, waar Grub­benvorst onderdeel van is, het be­sluitvormingsproces. Bestuur­ders met een brede visie zien vol­gens Breman vaak te laat in dat verstandig nationaal beleid op lo­kaal niveau in de ogen van bur­gers erg negatief uitpakt.

"De belevingswerelden ver­schillen enorm. Bestuurders zien een verstandige concentratie van functies en lasten, en het vrijspe­len van natuurgebieden elders, Voor lokale bestuurders is het een duivels dilemma." Burgers tonen in de beginfase vaak weinig belangstelling in nieuwe plannen, aldus Breman, waardoor bestuurders pas laat begrijpen hoe burgers erover den­ken. "En die zijn vaak alleen geïn­teresseerd in hun persoonlijke, directe belang."

Pas wanneer de bouw bijna be­gint, komt betrokkenheid en ont­staat protest. "Deels komt dat door desinteresse van burgers in lokale politiek, maar ook doordat gemeenten plannen lang abstract houden. Gemeenten moeten beter leren communiceren." De gemeente besluit in pro­bleemgevallen vaak extra onder­zoek te laten doen. "Dat is olie op het vuur, want alles wat in op­dracht van de bestuurders ge­beurt, is in de ogen van opponen­ten verdacht."

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.