Home

Achtergrond 5 reacties

Knip voor de neus

Eind jaren negentig van de vorige eeuw kwam Nederland met België overeen dat de Westerschelde zou worden uitgediept.

Dit om ervoor te zorgen dat de grote schepen de haven van Antwerpen konden bereiken en de concurrentiekracht van Antwerpen ten opzichte van Rotterdam gehandhaafd bleef. Op zich niks mis mee, om je buren wat te gunnen.

De altijd op het vinkentouw zittende milieubeweging zag haar kans schoon: door het uitdiepen zou er veel natuur vernietigd worden en die moest gecompenseerd worden. En zie: het probleem was geboren, want moest die compensatie binnen- of buitendijks plaatsvinden of moest er een polder onder water worden gezet? En je weet dat de milieubeweging met dat laatste geen probleem heeft. Ik, en gelukkig velen met mij, hebben daar wel degelijk een probleem mee. Hoe kan het toch in iemands botte hersens opkomen om precies een gebied waar al eeuwen ter bescherming tegen het water aan inpoldering is gedaan, te gaan ontpolderen? Eigenlijk is het niks anders dan het verleden vermoorden.

De politiek heeft zich ermee bemoeid en, hoe kan het ook anders, het kabinet heeft besloten dat er wordt ontpolderd en daarmee heeft dit kabinet haar gedeukte vertrouwen nu helemaal verloren. De besluitvorming in haar totaliteit is net een kippenhok. De Kamer is nog aan zet maar gezien hoe de regeringspartijen verkiezingen schuwen hoef je daar geen goeds van te verwachten.

Hoe nu verder? De polder is maar van één eigenaar. Die kan zijn poot lang stijf houden. Maar is het wel zo reëel om alles daarvan te laten afhangen? Ik vind van niet. En dus zouden alle boeren in Nederland samen met alle Zeeuwen in opstand moeten komen. Niet alleen vanwege de geschiedenis van dat gebied maar vooral ook vanwege de wereldvoedselsituatie voor de nabije toekomst. Doen we dat niet, dan zijn we met zijn allen geen knip voor de neus waard.

Wien van den Brink

Laatste reacties

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Nu ben ik het eens hartgrondig met Wien eens. Met name de achterbaks houding van de natuurorganisatie's in deze kwestie storen me enorm. Misbruik maken van een Verdrag, en vervolgens uitbuiten door procedureel af te dwingen dat ter compensatie een extra natuurgebied ontwikkeld moet worden.
  Pure diefstal door oneigenlijk gebruik van bestaande rechtsmiddelen. En politiek mooi geflikt door de voorstanders. Verwijt JP gewoon electorale besluitvorming, en vervolgens is het kat in het bakkie voor de opponenten. En door dit soort politieke kwakzalvers in de Tweede Kamer wordt ons landje bestuurd. Te dom om de slinkse spelletjes van de vierde macht ( de linkse ambtenarij) te doorgronden en met nuchter boerenverstand te regeren.

 • no-profile-image

  Magda de Feijter

  De oproep om in opstand te komen tegen het ontpolderbesluit ondersteunen wij van harte. Deskundigen waarschuwen tegen het onder water zetten van de Hedwige. Het schor zal het water zuiveren, maar de vervuilde residuen blijven achter met groot gevaar voor de volksgezondheid. De bevolking langs de oevers van De Westerschelde vreest dat Vogelbescherming en milieuorganisaties het niet bij deze polder zullen laten. Bewoners en boeren worden verjaagd ten faveure van vogels. Dit is niet acceptabel. We moeten een halt toeroepen aan de sponsoring en subsidies van deze clubs. Zeg het voort, aan de politiek, aan de bevolking. Red onze Polders.

 • no-profile-image

  zeeuwse

  Is er niet een of ander zeldzaam diersoort te vinden in de hedwigepolder zodat het onderwater zetten het soort met uitsterven bedreigt?
  Dat is nog een kans om dit te voorkomen.

 • no-profile-image

  Ton

  Dit is de werkwijze van de natuur en milieuorganisaties. Het is gewoon afpersen, misbruik maken zulke situaties!
  Onbegrijpelijk dat dit kan in een rechtstaat. Dit ondermijnt een rechtstaat!!! Dat de politiek en zeker de Rechters hier aan mee doen! Op dat niveau verwacht je toch eerlijkheid en niet ingaan op afpersingen! Hoeveel mensen zijn al omgekomen in het verkeer, door dat ze tegen een boom zijn gereden? Bomen staan vaak bijna op de weg, levens gevaarlijk! Maar hebben die rechters geen gevoel? Die nilieu actievisten zeker niet!

 • no-profile-image

  Boze Zeeuw

  Wien van de Brink heeft hier recht van spreken. Op 2-3-2006 zei hij als LPF-kamerlid tijdens het Algemeen Overleg: "Het heeft er alle schijn van dat de Zeeuwse Milieufederatie op een handige manier heeft geprofiteerd van de onenigheid tussen België en Nederland over de HSL en de uitdieping van de Westerschelde. België wilde geen HSL en Nederland geen uitdieping. Toen beide landen daarover na moeizaam onderhandelen een compromis hadden gesloten, kwam de ZMF met de eis van natuurcompensatie. Die kreeg zij vervolgens ingewilligd, omdat de ZMF in staat was om met acties en procedures het compromis onuitvoerbaar te maken. Om deze gang van zaken, een staaltje volksverlakkerij, goed te praten, wordt nu geschermd met de Vogel en Habitatrichtlijn...." De meerderheid van de Tweede Kamer is tegen ontpolderen, maar ze hadden niet de guts gehad om het Scheldeverdrag in deze te wijzigen. Dat geldt trouwens ook voor de Eerste Kamer.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.