Home

Achtergrond

Keukenhof krijgt groen licht voor uitbreiding

De gemeenteraad van Lisse heeft de bloemententoonstelling Keukenhof in de raadsvergadering van donderdag groen licht gegeven voor de uitbreidingsplannen.

Het plan omvat het uitbreiden van het parkeerterrein aan de oostzijde van de tentoonstelling met 9 hectare (waar nu bollen geteeld worden), het teruggeven aan de natuur van het parkeerterrein aan de westzijde en het tot bollengrond omzetten van ongeveer negen hectare weiland elders in Lisse dat Keukenhof van de gemeente koopt.

Met name het compenseren van de bollengrond die door de uitbreiding verloren gaat was een heikel punt. Niet in de laatste plaats omdat aanvankelijk werd vastgehouden aan het credo dat voor die compensatie zogenoemd A+ grasland wordt ingezet, dat beschermd is.

De gemeenteraad laat de uiteindelijke beslissing over het al dan niet compenseren van de bollengrond die verloren gaat over aan Provinciale Staten van Zuid Holland. In een unaniem door de raad gesteund amendement maakte de raad duidelijk dat er wat de Lissese politici betreft twee opties zijn.

Ten eerste de compensatie door middel van de genoemde driehoeksruil en het omzetten van het weiland tot eerste klas bollengrond (ten behoeve van de hyacintenteelt). Ten tweede het compensatiebeleid ten behoeve van de ontwikkelingen die Keukenhof voor ogen staan niet toe te passen.

Het besluit van de raad wordt inclusief de opties aan Gedeputeerde Staten van Zuid Holland voorgelegd, met het verzoek dit voor te leggen aan de Provinciale Staten. Voor Keukenhof betekent het genomen besluit dat men de uitbreidingsplannen (parkeren en een nieuwe entree) in gang kan zetten, wel moet worden afgewacht wat de provincie van de plannen en de compensatie vindt.

Keukenhof voorzitter Walter Jansen zegt in ieder geval blij te zijn met het feit dat de eerste hindernis is genomen en de raad tot een unaniem standpunt is gekomen. "Hier zijn we erg gelukkig mee. We zijn er dankbaar voor dat dit moeilijke dossier op deze manier door een ieder is opgepakt. Deze eerste stap was nodig, want als die niet wordt gezet komt er helemaal niets van de grond. Nu hebben we het gevoel dat we voorwaarts kunnen," aldus Jansen die zegt dat de toekomst van Keukenhof van de nu genomen beslissing afhangt omdat er geen alternatieve plannen voorhanden zijn.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.