Home

Achtergrond

Kamer wil meer begeleiding na scheiding

Minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin zou zich wat meer moeten gaan bekommeren om ouders die na een scheiding hun kinderen moeten opvoeden.

Vaders en moeders die ieder een deel van de week de kinderen hebben, stuiten nu nog op te veel belemmeringen. Bovendien moeten er meer omgangshuizen komen waar ouders na een scheiding hun kind kunnen zien.

Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Vandaag overlegt de Kamer met Rouvoet over zijn gezinsnota. Daarin staat onder meer dat ouders hun gezin langer bij elkaar kunnen houden als ze relatietherapie volgen. De overheid zou daarbij een helpende hand kunnen toesteken.

Maar VVD, PvdA, en SP vinden dat de minister ook wel wat meer moet doen voor mensen die een scheiding achter de rug hebben. VVD-Kamerlid Ineke Dezentjé stelt dat co-ouderschap nog op te veel belemmeringen stuit. Omdat een kind maar op een adres ingeschreven staat, kan een van de ouders geen aanspraak maken op fiscale regelingen. Ook is in haar ogen nog te veel onbekend dat gescheiden ouders die de opvoeding doen ook de kinderbijslag kunnen delen.

SP'er Marianne Langkamp vindt dat de omgangsbegeleiding de laatste jaren is wegbezuinigd. Zij pleit voor meer omgangshuizen of andere vormen van begeleiding.

Het CDA zal maandag vooral de nadruk leggen op hulp aan gezinnen. Kamerlid Madeleine van Toorenburg vindt de manier waarop Rouvoet gezinnen wil versterken te vaag en de drempel voor de Centra voor Jeugd en Gezin nog te hoog. In die centra kunnen ouders advies over de opvoeding krijgen. Van Toorenburg wil dat gezinnen een beroep kunnen doen op een gezinshulp, die voor kan doen hoe ouders met hun kinderen om kunnen gaan. Daarom spreekt ze ook wel van een 'voordoenhulp'.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.