Home

Achtergrond 5 reacties

Kabinet zoekt verder omdat Kamer niet wil ontpolderen

"Waarom laat u onderzoek doen naar iets dat niet veilig en niet groen genoeg is en ook nog te duur?"

Tweede Kamerlid Boris van der Ham (D66) verwoordde donderdag de twijfels van een deel van de Kamer bij de zoektocht van het kabinet om ontpoldering van de Zeeuwse Hedwigepolder te voorkomen.

Premier Jan Peter Balkenende stelde dat het kabinet juist recht wil doen aan de wens van de Kamer om geen goede landbouwgrond onder water te zetten om de natuur in de omgeving van de Westerschelde te verbeteren. Zijn Zeeuwse achtergrond speelde hierin geen rol, benadrukte hij ,,Ik sta hier als minister-president en niet als Zeeuw met een bepaalde opvatting. Het was een integere poging recht te doen aan de gevoelens van de Tweede Kamer die immers geen ontpoldering wil.'' Hij noemde het besluit "een vrucht van overleg''. Dat hij in deze discussie de regie naar zich toe zou hebben getrokken, vond hij onzin. "Dat beeld doet geen recht aan de feiten.''

De Kamer, ook coalitiepartij PvdA, twijfelt of het kabinet wel snel aan de slag kan met buitendijks natuurherstel. Op papier is steeds uitgegaan van ontpoldering en het is de vraag of de milieuprocedures niet opnieuw moeten worden doorgelopen bij een nieuwe koers. Volgens staatssecretaris Tineke Huizinga (Verkeer) kost dat zeker anderhalf jaar. "Da's niet snel", aldus Lia Roefs (PvdA) die "er een hard hoofd'' in heeft dat dit alternatief het haalt.

Huizinga benadrukte dat de manier waarop het natuurherstel bij de Westerschelde plaatsvindt in geen geval ten koste mag gaan van de veiligheid in het gebied. Het risico op overstromingen mag niet toenemen. Volgens D66 concludeerde de commissie onder leiding van Ed Nijpels eerder al dat deze optie minder veilig is en onvoldoende oplevert voor de natuur. Bovendien is het de vraag wie opdraait voor de kosten. Volgens de huidige afspraken betalen de Vlamingen de rekening bij ontpoldering, maar wie de 180 miljoen euro betaalt voor het alternatieve plan is onduidelijk. D66 vreest dat de Nederlandse belastingbetaler opdraait voor deze kosten, "terwijl er een bijna gratis akkoord lag. En dat in tijden dat we 35 miljard moeten bezuinigen.''

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  jan

  De Westerschelde is en blijft het riool van Antwerpen,al leg je er nog zoveel natuur aan

 • no-profile-image

  C.W. Scheele

  Het haven gebied van Antwerpen en de iindustrie aldaar veroorzaakt verontreinigingen in het Scheldewater.
  Dit zijn o.a. polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Ze zijn aanwezig in grote hoeveelheden in ruwe petroleum. Ze komen in de rivier bij overslag in de haven en als bijproducten van verbranding van olie in scheepsmotoren. Enkele microgrammen per liter rivierwater is voldoende om problemen te geven in groei en gezondheid van planten en dieren bij contact. Veel van deze PAK's
  zijn krachtige kankerverwekkers. Ze zijn persistent en stapelen zich op de voedselketen. Verder zijn aanwezig in het scheldewater giftige zware metalen en dioxinen. Zie RIVO rapport No. C061/05. Indien de dijk van de Hedwige polder, vlak bij de industrie van Antwerpen , wordt verwijderd kunnen deze stoffen onverdund in de polder penetreren. Daar dan aanwezige schorren hebben een zeer sterke sponswerking en adsorberen absorberen deze stoffen. De aanwezige flora en fauna wordt verziekt. Indien de dijk intact blijft worden de stoffen in de grote massa water in de verderop bredere Schelde sterk verdund en vervolgens door eb en vloed snel uit de rivier verwijderd.
  Waarom is het zeer milieu bedreigende aspect van ontpoldering nergens terug te vinden in de discussies over natuurcompensatie in de Westerschelde? Zijn wetenschappelijk aangetoonde feiten niet belangrijk?

 • no-profile-image

  jan

  Word het niet eens tijd dat de zwijgende meerderheid in aktie komt?
  Dus zeeuwen ken u taak!

 • no-profile-image

  gert

  @ c.w.scheele,zeer goede reactie !!!

 • no-profile-image

  jan

  Beste JAN uit Nop ?? De enigste reden dat er nog over de Hedwigepolder gedebatteerd wordt is juist omdat er zoveel actie is gekomen vanuit de zeeuwen. Als u het debat ook maar enigzins gevolgd had, had u dat beslist geweten.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.