Home

Achtergrond 270 x bekeken

Kabinet houdt optie ontpolderen open

Het kabinet wil zijn handen vrij houden om op 9 oktober alsnog te beslissen de Zeeuwse Hedwigepolder onder water te zetten.

Dat blijkt uit de reacties van minister Verburg (LNV) op moties die zijn ingediend aan het einde van het debat over de Westerschelde vandaag in de Tweede Kamer. Dat was de voortzetting van het debat dat op 3 september werd afgebroken omdat zij een flauwte kreeg.

Aan het einde van het debat werden drie moties ingediend die de regering vragen om vast te houden aan het besluit van april jl. om niet de Hedwigepolder te ontpolderen, maar naar alternatieven om te zien. Een van de moties is van Verburgs partijgenoot Ad Koppejan (CDA), mede namens VVD, SP en SGP.

Een motie werd door Verburg ontraden, van twee andere verzocht zij deze aan te houden tot na het kabinetsbesluit over het alternatieve plan voor natuurherstel van de schelde op 9 oktober. Verburg zei dat deze Kameruitspraken geen rekening houden met de mogelijkheid dat het kabinet alsnog moet terugkomen op het besluit van april als een alternatief niet gewenst blijkt. Het kabinet vindt het onwenselijk dat de optie van ontpolderen wordt doorkruist door aangenomen moties.

Koppejan voldeed aan dat verzoek en brengt zijn motie nu pas na 9 oktober in stemming. Volgens hem maakt dat weinig uit omdat zijn motie al door zoveel fracties is mede-ondertekend dat een stemmingsuitslag bij voorbaat vast staat. "Het kabinet weet dus n u al hoe een Kamermeerderheid er over denkt", aldus de CDA-er. "Níet ontpolderen."

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.