Home

Achtergrond

Jasperse wil andere samenwerkingsvormen

Verticale ketenintegratie, waarbij telers en handelsrelaties zijn vervlochten, werkt niet. Dat stelt Thijs Jasperse, voorzitter van telerscollectieven als P8 en K8.

Hij pleit voor een zakelijke samenwerking tussen telers en handel, waarbij de margeverdeling contractueel wordt vastgelegd.

"Als je kijkt naar de verdeling van de marge in de keten, dan moet je concluderen dat verticale samenwerking zoals we het de afgelopen tien jaar hebben gedaan, een teler niets oplevert", oordeelt Jasperse. "Telers en handelaren zijn niet één, dat is schijn-ketensamenwerking en leidt alleen maar tot gedwongen winkelnering."

Volgens de voorzitter van telerscollectieven, die tijdens Horti Fair vandaag in debat ging met Ron de Greef van handelsbedrijf Langfruit, is het nu hoog tijd voor een andere structuur.

"Telers moeten in deze tijden drie tot zes keer de jaaromzet investeren om te kunnen produceren. Andere schakels in de keten hebben daar slechts een tiende voor nodig."

Eigen verantwoordelijkheid

Volgens hem moeten telers meer eigen verantwoordelijkheid nemen door marketing en kwa­liteit in eigen hand te nemen. Bij voorkeur moet dat in zijn ogen onder één vlag van een Associatie Producenten Organisatie (APO) waarin telers het aanbod bundelen.

De Greef is het met Jasperse eens, maar benadrukt dat telers vooral moeten differentiëren en moeten kijken naar vragen uit
de markt. Tevens merkt hij op dat aanbodbundeling in de inter­nationale markt van groente en fruit weinig uithaalt. Hij vraagt zich ook af of je een substantieel deel van de markt wel mág bundelen.

Jasperse bestempelt die uitlating als bangmakerij.'"De NMa heeft bij de bundeling van Kompany gezegd niet bevoegd te zijn." Bovendien vindt hij dat de Nederlandse glasgroentetelers wel degelijk meetellen in de Europese productievolumes. "Nederlandse paprikatelers nemen 10 tot 12 procent van de productie voor hun rekening", pareert hij.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.