Home

Achtergrond

Industrie mag meer suiker exporteren

De Europese suikerindustrie mag twee keer zoveel suiker exporteren naar derde landen.

Daardoor krijgen akkerbouwers meer ruimte om volgend jaar quotumbieten te telen.

De Europese Commissie heeft het exportvolume voor suiker vergroot van 650.000 ton naar 1,3 miljoen ton. Dat is gebeurd op verzoek van de suikerindustrie en vrijwel alle lidstaten.

De EU mag van de wereldhandelsorganisatie WTO maximaal 1,37 miljoen ton suiker exporteren. Brussel hanteert een exportquotum van 650.000 ton om de uitvoer te beperken. De Europese industrie verwacht dit jaar echter een grote suikerproductie, terwijl op de wereldmarkt een tekort is.

Hoge prijs wereldmarkt

Gert Sikken, directeur Agrarische Zaken van Suiker Unie, is blij met het besluit van de Commissie. "Als we meer surplussuiker (suiker dat boven het quotum is geproduceerd) kunnen exporteren naar derde landen, hoeven we minder surplussuiker door te schuiven naar volgend quotumjaar. Daardoor is er meer ruimte om quotumbieten te telen."

Bovendien is de suikerprijs nu hoog op de wereldmarkt. Er is daardoor veel animo om te exporteren, zegt Sikken. "Het seizoen 2009/2010 begon 1 oktober. In de eerste week was al voor 550.000 ton suiker aan exportvergunningen aangevraagd."

De Commissie heeft ook besloten dat de export nu al kan beginnen. Sikken: "Gewoonlijk moet de industrie eerst het quotum volmaken. Door deze versoepeling kunnen we nu al profiteren van de hoge prijs op de wereldmarkt."

Of registreer je om te kunnen reageren.