Home

Achtergrond

ING: eind 2010 meer investeringen

In 2009 maar ook 2010 investeren boeren en tuin­ders 13 procent minder dan in 2008. Dat verwacht althans Cor Bruns, directeur agrarische bedrij­ven van ING Bank. Daarna pas treedt herstel op.

Bruns schat dat tuinders in eu­ro’s nu ruim 50 procent minder investeren dan in 2008. Melkvee­houders investeren 30 tot 40 pro­cent minder, terwijl in de akker­bouw en de intensieve veehoude­rij meer geld wordt geïnvesteerd.

”Voor Nederlandse tuinders is de kostprijs van het allergrootste belang’, aldus Bruns. ”Het is een optelsom. Er is de laatste jaren al erg veel geïnvesteerd. De prijzen voor hun producten zijn harder gedaald dan de kosten. Daar komt bij dat een deel van het exportvo­lume is weggevallen.” Bruns stelt dat de bank nog al­tijd bereid is tuinders te financie­ren.

In zijn ogen zijn WKK’s bij moderne bedrijven noodzakelijk. WKK-bezitters moeten dan wel professionaliseren. ”Soms wordt elektriciteit verkocht terwijl de inkomende gasstroom niet is af­gedekt.”

De melkveehouderij investeert fors minder vanwege de lage melkprijs. ”Onze visie is dat ie­dereen had kunnen weten dat de markt beweeglijker zou worden, en dat minder op sentiment zou moeten worden geïnvesteerd.”

Ook kunnen boeren hun machi­nepark efficiënter vormgeven, al­dus Bruns. ”Van oudsher staat te veel stil.” Waarom veehouders zelfs nu nog melkquotum kopen, begrijpt Bruns niet.

Eind 2010 zullen de investerin­gen weer voorzichtig aantrekken. Lage prijzen voor voer en machi­nes en deadlines voor dier- en mi­lieuvriendelijke stalsystemen lig­gen daaraan ten grondslag.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.