Home

Achtergrond

Hoog rendement nieuwe mestscheider

Een nieuwe mestschei­dingstechniek blijkt effectief op het scheiden van fosfaat uit var­kensmest.

De methode bestaat uit een centrifuge met een vijzelpers. ”Er worden geen chemicaliën bij het scheidingsproces gebruik, waardoor het systeem niet zo ge­voelig is”, aldus directeur Marco Brocken van producent Evodos. Het systeem gebruikt relatief wei­nig energie en staat in een zeecon­tainer. De scheider is gebouwd op boerderijniveau met een capaci­teit van 8.000 kuub mest per jaar. ”De verwerkingskosten zijn 6 euro per kuub”, aldus Brocken.

Uit een proef bij praktijkbe­drijfbedrijf Sterksel blijkt dat de installatie met een scheidingsren­dement van 87 procent fosfaat ef­ficiënt werkt. Het systeem haalt 30 procent van de stikstof eruit en 64 procent van de drogestof.

”We kunnen niet zeggen of dit beter of slechter is dan andere systemen. Het hangt af welke pro­ducten een veehouder wil hebben uit de mestscheider”, aldus een woordvoerder van Sterksel.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.