Home

Achtergrond

Hoofdoogst aardappelen loopt achter

In het Noorden van het land was begin deze week 85 procent van de aardappelen geoogst.

In het Zuiden en Zuidwesten is ongeveer de helft uit de grond gehaald. "De hoofdoogst ligt achter op voorgaande jaren", stelt het Bureau Aardappelmarkt Informatie (BAI) van het Productschap Akkerbouw.

De oogst verloopt deze week waar wat moeizamer omdat er op veel plekken regen is gevallen. De verwachte koude nachten betekenen extra zorgen voor de telers, stelt BAI. Aardappelen die koud worden gerooid zijn gevoeliger voor blauw.

In België heeft de regen ook gezorgd voor betere rooiomstandigheden, meldt het onderzoeksinstituut PCA. Volgens het PCA is de blauwgevoeligheid vooral in Vlaanderen erg groot. Door de regen zullen de knollen minder worden beschadigd door harde kluiten. Maar de koudere nachten verhoogt de blauwgevoeligheid van de aardappelen. Het PCA betwijfelt daarom of de blauwgevoeligheid veel afneemt.

Volgens het BAI melden insiders dat in de zuidelijke teeltgebieden van België de oogst zeker niet meevalt en zelfs eerder wat lager uitpakt dan tot voor kort werd aangenomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.