Home

Achtergrond

Grote coöperaties moeten waken voor grootheidswaanzin

Coöperaties moeten oppassen voor denkbeelden over groot en groei.

Dat zegt Hessel Bierma, oud-voorzitter van de Noordelijke coöperaties CAF en ACM, in een interview met het Agrifirm-ledenblad.

Bierma stond ooit aan de basis van Agrifirm en was bestuurlijk ook actief binnen Cebeco. Bierma noemt Cebeco, waarbij vrijwel alle Noordelijke coöperaties waren aangesloten, ongrijpbaar, en een schrikbeeld voor moderne coöperaties.

"Cebeco deed het niet echt goed. Als betrekkelijk kleine coöperaties hadden we weinig in de melk te brokkelen. Op de inkoop van grondstoffen voor veevoer en meststoffen hadden we geen invloed."

De marge die Cebeco op de activiteiten behaalden, werd aangewend voor het aankopen van bedrijven zoals Aviko, Plukon, Jonker Fris en Delta Daily Food. "Ik kon weinig meerwaarde voor onze leden ontdekken."

Bierma noemt de houding op het Rotterdamse hoofdkantoor destijds "hautain". Uiteindelijk moest Cebeco om financiële redenen onderdelen verkopen. "Dat heeft boerengeld gekost", aldus Bierma. Niet direct in de portemonnee, maar wel is een stuk vermogen van de ledencoöperaties verdwenen.

Toch denkt Bierma dat schaalvergroting noodzakelijk is. Hij staat dan ook niet per se negatief tegenover de voorgenomen fusie van Agrifirm en Cehave Landbouwbelang. Hoe de fusie uitwerkt hangt volgens hem er vanaf of genoeg energie wordt gestoken in de binding met leden.

Of registreer je om te kunnen reageren.