Home

Achtergrond

Grote bloemkoollanden halen meer uit Nederland

De grote bloemkoolproducerende landen Italië en Spanje halen steeds vaker ook bloemkool uit Nederland.

Dat blijkt uit marktonderzoek van het Productschap Tuinbouw (PT). De uitvoer naar Spanje verdrievoudigde in de jaren 2005 tot 2009, Italië nam in 2008 het dubbele volume af uit Nederland in vergelijking met 2006. Deze landen zijn de vierde en zesde uitvoerbestemming voor Nederlandse bloemkool. De belangrijkste afnemers van bloemkool zijn het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Met name het laatste land nam de laatste jaren meer product af.

Bloemkooltelers moeten het steeds meer hebben van de exportmarkt. De totale uitvoer groeide 20 procent in de periode 2005 tot 2009. Het areaal groeide wel, maar de consumptie op de eigen markt neemt af van 7 kilo in 2000 per huishouden naar 5,27 kilo in 2008. De uitvoer van broccoli groeide van 2005 tot 2008 fors met 80 procent. Dat gaat gepaard met een forse areaaluitbreiding, blijkt uit het onderzoek. In 2004 stond nog 1.350 hectare broccoli tegen 1.900 hectare in 2008.

Of registreer je om te kunnen reageren.