Home

Achtergrond

'Grenzen aan verkeerslawaai'

De geluidsoverlast die het groeiende verkeer veroorzaakt, moet aan banden gelegd worden.

Milieuminister Jacqueline Cramer introduceert daarom geluidsplafonds langs rijkswegen en hoofdspoorwegen. Eén miljoen huizen worden zo beter beschermd tegen de herrie.

De ministerraad gaat vrijdag hoogstwaarschijnlijk akkoord met dit voorstel van Cramer, bevestigen welingelichte bronnen in Den Haag. Wegbeheerders zijn daardoor gedwongen tot het nemen van maatregelen als het geluidsniveau uitkomt boven de 65 decibel langs rijkswegen en boven de 70 decibel langs hoofdspoorwegen. Concreet komt dat neer op ongeveer op 3 miljoen auto's of 30.000 treinen.

De overlast kan met stil asfalt en geluidsschermen worden aangepakt en als dat niet helpt door het isoleren van woningen. In eerste instantie verwacht Cramer veel heil van stillere banden en motoren.

Mede door de toename van het verkeer in de afgelopen 25 jaar is de geluidsbelasting op veel plaatsen te groot. De huidige regels volstaan niet meer: ze slaan vooral op de beginsituatie bij de aanleg van weg of spoorlijn. Het is de bedoeling om op basis van de nieuwe 'geluidsproductieplafonds' de komende tien jaar de zwaarst getroffen woonplekken aan te pakken. Er komt een meetnet en verder moet er elke vijf jaar voor wegen en sporen een geluidsbelastingkaart komen. De kosten kunnen oplopen tot honderden miljoenen euro's.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.