Home

Achtergrond

Glastuinbouw Westland in slot

Het Hoogheemraadschap van Delfland houdt een nieuw bestemmingsplan voor het Westland tegen.

Door bij de Raad van State een verzoek in te dienen voor een voorlopige voorziening frustreert ze volgens de gemeente Westland de groeimogelijkheden van de glastuinbouw. De gemeente Westland is in 2004 ontstaan uit de fusie van vijf gemeenten die ieder hun eigen regels hadden voor de glastuinbouw. De gemeente heeft nu een harmonisering van de bestemmingsplannen voor het buitengebied opgesteld.

De gemeente maakt het in het nieuwe plan mogelijk hogere kassen te bouwen en maakt het telers planologisch mogelijk om energie te leveren aan derden. Ook dubbel ruimtegebruik, ondergrondse waterberging en collectieve energieproductie zijn voortaan mogelijk bij doorgang.

Volgens het Hoogheemraadschap ontbreekt echter de waterparagraaf. "Onmisbaar in een zo laag gelegen gebied", aldus de organisatie. De tuinbouw en overheden zijn het oneens over hoe de kosten van waterberging worden verdeeld.

De gemeente zegt dat in de herziening geen functiewijziging staat, en een waterparagraaf dus onnodig is. "De herstructurering van de glastuinbouw wordt een halt toegeroepen", aldus wethouder Bram Meijer.

Ongeveer veertig herstructureringsverzoeken en bouwaanvragen wachten volgens Meijer op inwerktreding. "Bovendien heeft dit gevolgen voor de werkgelegenheid, iets wat juist in deze tijden onacceptabel is. Dit is funest voor de glastuinbouw. Wij beraden ons op te nemen stappen."

Of registreer je om te kunnen reageren.