Home

Achtergrond 9 reacties

Gengewassen kunnen landbouw duurzamer maken

Genetisch gemodifeerde gewassen kunnen de landbouw duurzamer maken.

Dat staat in een rapport dat een commissie vandaag heeft aangeboden aan minister Cramer (VROM). Gen-gewassen worden in de eerste plaats in verband gebracht met geïndustrialiseerde en grootschalige landbouw, maar dat vindt de Commissie Genetische Modificatie niet terecht. Ze kunnen bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de landbouw.

De Cogem heeft negen toetsen geformuleerd waarmee kan worden beoordeeld of ggo's duurzaamheid in de landbouw bevorderen:

- opbrengsten en/of kwaliteit en oogstzekerheid verhogen,
- welvaart en economie verbeteren, vooral ter plaatse,
- beter voor gezondheid en welzijn van telers, locale bevolking en consumenten,
- de (lokale) voedselvoorziening verbetert,
- plaatselijke cultuurwaarden en tradities blijven overeind,
- keuzevrijheid voor boeren en burgers gewaarborgd,
- veilig voor mens en milieu,
- biodiversiteit niet aangetast
- milieukwaliteit mag niet achteruit.

De Cogem beveelt aan dat de duurzaamheidscriteria voor gen-gewassen ook gebruikt worden bij conventionele gewassen. Bij toepassing daarvan gelden niet zulke toelatingseisen.

Minister Cramer gebruikt het rapport van de Cogem om de moeilijke en door emoties beheerste discussie in Europa over gen-gewassen op een zakelijker niveau te tillen.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Rikje Maria Ruiter

  Er is bewezen dat een belangrijke oorzaak van de bijensterfte genetisch gemanipuleerd gewas is. Bijen kunnen hier niets mee, ze worden ziek en nog erger....ze sterven en/of verdwijnen. Is dit duurzaam????

 • no-profile-image

  Gait

  Ik zou me in de eerste plaats afvragen of de consument deze produkten wel wil eten.

 • no-profile-image

  Theo Tromp

  Waarom een rapport met criteria als nu al duidelijk is dat geen enkel ggo-gewas daaraan zal gaan voldoen? Of neemt de cogem gewoon de persberichten van Monsanto over bij de beoordeling?

 • no-profile-image

  Marga Jansen

  Ja, ik word zeer emotioneel van de feiten mbt gentechnologie. Woedend zelfs. Hoe kan iemand met droge ogen en kalm gemoed de feiten onder ogen zien dat genetische modificatie/manipulatie of cisgenese of ander fraai woord voor het gedoe met planten op celniveau, wordt gepromoot onder valse voorwendselen. De chemiegiganten hebben ons behoorlijk in de tang. Dat krijg je met onze procesbemoeienis van het Koningshuis. Geen wonder dat het zo ver moest komen in Nederland met een omstreden ex-onderminister van landbouw van een groot gentechland die hier maar over de vloer komt alsof we de junta allemaal vergeten zijn. Tuurlijk heeft gentechnologie een groot voordeel. De koersstijging van aandelen van super rijke families in chemie; families die feitelijk toch al op het randje van de betamelijkheid handelen. Zij hebben persoonlijk financieel belang bij het doordrukken van gentechnologie. Zij zijn niet gebaat bij emotionele discussies. Dat kost hen geld. Door de hebzucht van de super rijke families die nu toch al onder vuur liggen, wordt ons welzijn straks onomkeerbaar aangetast. Daar mogen we niet kwaad om worden. Hen gaat het goed en dat is het enige belang dat Balkenende voor Nederland voor ogen heeft. De onaantastbaarheid van bepaalde families. Het lijken wel middeleeuwse tijden.

 • no-profile-image

  Miep Bos, spokeswoman of the European GMO-free Cit

  Ongelooflijk, hoe kan Cramer zo reageren, nu er zoveel raporten zijn die het tegendeel beweren.
  Het is weer eens bewezen, Nederland loopt 50 jaar achter.
  Zie ook <> voor onderbouwing.

 • no-profile-image

  Patrick

  Dan stap 2, is ook een erg belangrijke stap.
  ZLTO stapt in bio- en gentech, zie artikel, <>
  Nu vraag je je af waarom is dat nu zo belangrijk? Wel nu om het volgende. De rijke ZLTO is een vertegenwoordiger van de boeren. Dus een boeren belangen organisatie neemt een bewuste stap in the Un-known. Van mij mag je, maar het resultaat is wel dat nu alle boeren, samen met die ZLTO, en in-deze valt de Laffe overkoepelende LTO er ook onder, dus die verantwoordelijkheid als Totaal aangaan. Er is dus Geen stap terug van slachtoffer-rollen, of klagende boeren in de toekomst, die zeggen ik wist het niet, zo hadden we het niet bedoeld etc. Nu ben ik wel benieuwd wat de standpunten van de boeren bonden NVV, DDB, NMV etc zijn.
  Please inform me this week? Zodat de hele balans in Nederland opgemaakt kan worden. Dan weet ik wat de regering denkt, haar advies organen denken, de gedachten van de facistische multinationals wist ik al, maar dan weet ik ook wat de boeren "belangen" behartigers vinden en uitgaan stippelen, en daarmee dan ook alle boeren en voedselproducenten gaan fabriceren en produceren.
  Als jullie deze weg van gentech zelf bewust kiezen, ga dan later ook niet janken is mijn advies alvast.
  De weg nu ingezet is in bewustzijn, is een hoog kwalitatieve voedselketen, met de grootste zorg voor het kiemende zaad en gewas en haar producent. Bewust Voedsel voor de menselijke voedsel keten dus. Daar past gentech voedsel met haar facistische multinationals, die de boeren tot slaaf maakt en laat werken op en voor de werledmarkt, niet bij.
  Als vb geef ik de intensieve dieren sector. Ik sluit facistische programma's van de pharma industrie niet uit, maar in het algemeen dienen er andere oplossingen gevonden te worden voor de intensieve/gangbare houders systemen van dieren. Dit gaat op de huidige mentale weg van mega-stallen, alleen maar technologie denken, en wishfull thinking niet goed, en zal geen stand kunnen houden. Ziektes en virussen zullen zich gaan manifesteren als een resultaat van de intensieve omgang en houders systemen met dieren. Q koorts is dodelijk voor mensen, terwijl de regering niet voldoende optreed is voldoende als voorbeeld, ook acute snot, bloedkalveren etc etc etc.
  Jullie sector zal zich anders moeten gaan opstellen, als jullie denken dat je iets onder controle hebt in jullie mentale gevangenis, dient er heus wel weer iets anders aan. Jullie vernietigen jullie eigen sector en brood zelf, zelfs als je niet wilt leren, eigen schuld dikke bult, ga niet iemand anders de schuld geven in de toekomst. Nice songs for inspiration,
  Melanie - Ruby Tuesday <> "Yesterday don't matter cause it's
  gone" and I Promise you One Thing, facistisch gentech is not Acceptable,
  Battle Hymn lord of the rings <>
  "By moonlight, we ride - ten thousand side by side
  With swords drawn, held high - our whips and armour shine
  Hail to thee, our Infantry - Still Brave beyond the Grave
  All Sworn the Eternal Vow, the time to strike -- is now""

 • no-profile-image

  Patrick

  Wat is het vandaag als we op de lineare klok kijken? Mmm 8 Oktober in het jaar 2009, what the hell is happening on planet Earth?
  COGEM heeft een belangrijk rapport en statement gemaakt, ik zie zelfs het dagelijkse bestuur van COGEM lachen op een foto, zie <> Mijn vraag aan het dagelijkse bestuur van GOGEM en haar leden is, hoe moeilijk was het nu, om een rapport te maken met de door jullie enige gewenst resultaat, en daar dan een beetje tekst bij zoeken en dan zeggen dat het jullie onderbouwing is?
  Hoe trots zijn jullie nu op jullie zelf, met jullie mentale titels? Hebben jullie kinderen? Zien jullie echt niet in, in tijds-lijnen dat dit een zeer Ernstig probleem is? Weet je dat de planeet ouder is als jullie eindige levens? Hebben jullie wel door dat na jullie ego-trip, de huidige kinderen en nieuwe generaties de planeet gaan bewandelen? Hoeveel verantwoordelijkheid hebben jullie nu genomen als adviserend orgaan aan de regering? Mijn conclusie is dat jullie te laf zijn, te zwak van geest zijn, en geen respect voor alle generaties voor ons hebben getoond, en dat jullie de nieuwe generaties dood en verderf in het verschiet stellen. In gewoon Nederlands, ben je gewoon een verrader, ten eerste tegenover jullie zelf, dan tegen over jullie dierbare kinderen, maar ook tegenover de samenleving, en je pleegt hoogverraad tegenover het Leven. Natuurlijk vrije keus hebben we allemaal, en zal gerespecteerd worden, dus jullie keuzes zijn in basis ook respectvol, omdat het een vrije keus wereld is. De gevolgen van keuzes zullen jullie wel verantwoordelijkheid voor moeten gaan nemen.
  Ga vandaag maar eens een kind van 8 jaar diep, en heel diep, in de ogen kijken en vertel ze op zachte en beschamende toon dat je volledig corrupt bent, en ze daarom geen toekomst wilt geven.

 • no-profile-image

  Tjerk Dalhuisen

  Boeiend lijstje. Van de in de wereld geteelde GG gewassen is 75% bestand gemaakt tegen een herbicide dat alle andere planten doodt. Gevolg: enorme toename gebruik landbouwgif, nog eens extra omdat onkruid resistent wordt. Lokale voedselproductie stort in omdat bv GG soja gekweekt word als export voor veevoer. Grootschalige vergiftiging van bevolking, sterke aantasting van milieu. Dus zogenaamde Roundup Ready soja, mais, koolzaad etc zijn volstrekt onverantwoord. Zie ook <>

 • no-profile-image

  Janneke Tops

  Het is een kwalijke zaak dat de ministers Cramer en Verburg blijven volhouden dat de gentechdiscussie door emoties beheerst wordt, terwijl het juist de feiten zijn die spreken: gentech ìs geen oplossing voor honger. Het beschikbare geld kan veel beter in het verbeteren van al bestaande en bewezen ecologische technieken en methodes geïnvesteerd worden. Tenzij het doel is om de activiteiten van de multinationals te steunen natuurlijk.... Het IAASTD rapport uit 2008, (<>) gebaseerd op het werk van 400 wetenschappers, is overduidelijk in haar conclusie: er moet ingezet worden op ecologisch, en niet meer op gentech. Voor meer feiten: zie dit artikel: (<>)

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.