Home

Achtergrond

'Geen overschrijding fijnstof bij Barneveld'

De geplande bedrijfsontwikkeling bij Barneveld leidt niet tot overschrijding van de normen voor fijnstof en stikstofdioxide.

Dat antwoordt milieuminister Jacqueline Cramer op Kamervragen bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Cramer erkent dat bij Barneveld nieuwe bedrijventerreinen zijn gepland, naast de vele pluimveehouderijen die er al gevestigd zijn. “Met al deze activiteiten is rekening gehouden. De som van het effect leidt niet tot overschrijdingen voor PM10 (fijnstof) in 2011 en NO2 (stikstofdioxide) in 2015”, schrijft Cramer.

Pluimveehouderijen stoten vooral fijnstof uit, verkeer zorgt voor uitstoot van stikstofdioxide. Het NSL, dat inmiddels is goedgekeurd door Brussel en van kracht sinds 1 augustus, maakt gebruik van zogeheten gebiedsprogramma’s. Die maken economische ontwikkeling mogelijk, als maar voldoende compenserende maatregelen worden genomen om de milieuschade voor het gebied netto terug te dringen. Deze werkwijze wil minister Gerda Verburg (LNV) ook toepassen voor ammoniak.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.