Home

Achtergrond

Geen landbouwvrijstelling voor onttrekking bouwkavel woning

De landbouwvrijstelling is niet van toepassing bij de onttrekking van een bouwkavel voor een woning.

Het verschil tussen de WEVAB-erf en de WEV is belast. De Hoge Raad heeft na een langslepende procedure deze knoop uiteindelijk doorgehakt. Belanghebbende heeft vergeefs een beroep gedaan op het gelijkheidsbeginsel.

Kort samengevat is de aan de Hoge Raad voorgelegde zaak de volgende:

Belanghebbende, een agrarisch ondernemer, heeft in 2003 een perceel grond overgebracht naar zijn privévermogen om daarop een tweede bedrijfswoning te bouwen. De inspecteur heeft ter zake hiervan een – buiten de landbouwvrijstelling vallende – belaste winst in aanmerking genomen. Belanghebbende brengt het gelijkheidsbeginsel in stelling, zich daarbij beroepend op het besluit van de staatsecretaris van 8 maart 2006. Dit besluit stelt dat geen rechtvaardiging bestaat voor een onderscheid tussen onttrekking van ondergrond van een nog te bouwen woning en onttrekking van grond waarop reeds een woning staat.

Voor onttrekking van ondergrond onder een reeds bestaande bedrijfswoning wordt niettemin goedgekeurd dat het (eerdere) vrijstellingsbeleid wordt voortgezet tot aan 8 maart 2006. Bij overbrenging van nog onbebouwde grond naar het privévermogen met het oog op de bouw van een bedrijfswoning wordt wel geheven. Anders dan A-G Wattel honoreert de Hoge Raad het beroep op het gelijkheidsbeginsel niet. Het – begunstigende –beleid inzake de onttrekking van ondergrond van een reeds bestaande bedrijfswoning berustte namelijk op een onjuiste rechtsopvatting, zoals volgt uit HR 7 mei 2004, nr. 39.115 en is naar zijn bedoeling slechts gevoerd ten aanzien van een bepaalde groep belastingplichtigen. Belanghebbende, die niet behoort tot die groep, kan niet met vrucht een beroep doen op dat beleid over een tijdvak – zoals hier – vóórdat van de onjuistheid van die rechtsopvatting was gebleken; in casu namelijk op 7 mei 2004. Het cassatieberoep wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Meer informatie: HR 2 oktober 2009, 08/01614, LJN BG6464 Gerechtshof te Arnhem van 28 februari 2008, nr. 06/00428

Rechtbank te Arnhem nr. AWB 06/2509Advocaat-Generaal P.J. Wattel, 25 november 2008

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.