Home

Achtergrond 423 x bekeken

Geen EU-brede agroverzekering

Een verzekering tegen opbrengstverliezen in de land- en tuinbouw op EU-niveau is niet aan te bevelen, gezien de grote verscheidenheid aan risico’s en de sociaal-economische verschillen tussen de lidstaten.

Beter is het om nationale verze­keringen te steunen, eventueel binnen een gemeenschappelijk kader. Dat concludeert het Itali­aanse onderzoeksinstituut IPSC in een studie naar verzekerings­stelsels voor de agrarische sector in de 27 EU-lidstaten en de kandi­daat- lidstaten Kroatië en Turkije. De resultaten zijn overhandigd aan de Europese Commissie.

Het instituut heeft daartoe de bestaande verzekeringsmogelijk­heden en overheidssteun bij cala­miteiten zo goed mogelijk in kaart gebracht. Boeren in de EU betalen jaarlijks ongeveer 1,5 miljard aan verzekeringspremie, waaraan de overheid eenderde bijdraagt.

Boeren krijgen jaarlijks circa 1,1 miljard aan schadevergoeding uitgekeerd. Daarbovenop komt nog een bedrag aan compensatie door de overheid. Die bedraagt (op grond van bekende gegevens) ruim 0,9 miljard euro, maar het IPSC tekent aan dat dit bedrag vermoedelijk veel hoger ligt.

De private sector vergoedt voor­al incidentele schade, zoals door hagel. Bij meer structurele scha­de bijvoorbeeld door droogte, en bij dierziekten, moet de overheid veelal bijspringen.

Landen mogen een deel van de EU-landbouwsteun uitgeven aan verzekeringsarrangementen. Minister Gerda Verburg besloot dit voorjaar hiervoor 4 tot 8 mil­joen euro per jaar vrij te maken.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.