Home

Achtergrond 195 x bekeken

Gebruikelijk loon lager in slechte tijden

Een grootaandeelhouder werkzaam voor de "eigen BV" heeft te maken met de zogenaamde "gebruikelijk loon" regeling.

Dit houdt in dat verplicht een salaris van minimaal 40.000 euro door de BV betaald moet worden. Dit kan ook hoger zijn, want het loon mag niet lager zijn dan dat van de meestverdienende andere werknemer. Op deze regeling komt tijdelijk een uitzondering. Bijvoorbeeld als er door de economisch slechte tijden te weinig omzet is om het gebruikelijk loon te betalen.

Op basis van een recente tijdelijke goedkeuring mag het gebruikelijk loon in 2009 en 2010 bij omzetdalingen evenredig lager zijn. Om het verlaagde gebruikelijk loon vast te stellen wordt:

• de omzet van de eerste helft van dat kalender jaar gedeeld door de omzet in dezelfde periode van het jaar ervoor;

• de uitkomst hiervan vermenigvuldigd met het gebruikelijk loon van het jaar ervoor.

In de eerste helft van 2010 zijn de omzetgegevens 2010 uiteraard nog niet bekend. U mag in deze periode dan ook aansluiten bij het gebruikelijk loon berekend voor 2009.

Voorbeeld

De winst van de BV waar de aanmerkelijk belanghouder in dienst is bedroeg in de eerste helft van 2008 70.000 euro en is in 2009 gezakt tot 40.000 euro. Het gebruikelijk loon in 2008 was 40.000 euro. Voor 2009 mag het gebruikelijk loon nu worden vastgesteld op 22.857 euro (voor het gehele jaar).

Voorwaarden

De goedkeuring geldt alleen als aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

• De rekening-courantschuld of het dividend neemt niet toe als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.

• Als de grootaandeelhouder/ werknemer feitelijk meer loon heeft genoten dan volgt uit bovenstaande berekeningen, geldt dat hogere loon.

• Deze goedkeuring geldt niet voor zover de omzetten in de jaren 2008, 2009 of 2010 beïnvloed zijn door bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.

Individuele afspraken met de Belastingdienst

Bij twijfel (bijvoorbeeld over de vraag of er sprake is van bijzondere resultaten) kunt u overleggen met de bevoegde inspecteur of uw adviseur.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.