Home

Achtergrond

Garantstelling is geen wondermiddel

De garantstelling werkkapitaal is een positief signaal, vindt Bernd Feenstra, sectormanager tuinbouw bij ABN Amro.

Maar het lost niet alles op. Uitstel van aflossing kan in de toekomst zelfs nadelig uitpakken. In juli heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de minister van LNV werd gevraagd maatregelen te treffen om de glastuinbouw door de crisis te helpen. Belangrijkste maatregel in de motie was een garantstelling voor de financiering van werkkapitaal en verwacht liquiditeitstekort.

Op 2 oktober heeft het ministerie van LNV de garantstelling werkkapitaal opengesteld voor landbouwbedrijven. ABN Amro heeft een actieve en constructieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de regeling. Als signaal naar de sector is deze regeling heel positief.

Onze inzet was een regeling waarmee toekomstgerichte ondernemers worden geholpen. Daarom zijn we niet blij met de aflossingsvrije periode van twee jaar. De garantstelling zou geschikt moeten zijn voor levensvatbare bedrijven.

Vaak zijn dit middelgrote en kapitaalintensieve bedrijven met een redelijke aflossingscapaciteit. Deze bedrijven hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in modernisering van hun bedrijf en presteren goed op het gebied van productie, arbeid, kwaliteit en energie. Bij twee jaar uitstel van aflossing stijgt het dekkingstekort fors door afschrijvingen die wel twee jaar doorlopen. Hierdoor worden de toekomstige financieringsmogelijkheden voor deze ondernemers sterk beperkt.

Door twee jaar uitstel van aflossing lijkt de regeling alleen geschikt voor bedrijven met relatief lage aflossingsverplichtingen. Bij deze bedrijven koop je drie jaar tijd voor herstel van prijsvorming en waarde stijging van het onroerend goed.

Het MKB heeft vanaf maart 2009 de beschikking over een garantstelling voor de financiering van werkkapitaal en verwacht liquiditeitstekort: Garantie Ondernemingsfinanciering. Het belangrijkste verschil met de garantstelling voor landbouwondernemingen is het ontbreken van de eis tot twee jaar uitstel van aflossing. De MKB-garantie is daarmee veel gunstiger voor ondernemers dan de landbouwgarantstelling.

De garantstelling werkkapitaal is geen wondermiddel, omdat voorwaarden worden gesteld die voor veel toekomstgerichte tuinders nadelig uitpakken.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.