Home

Achtergrond 339 x bekeken 9 reacties

Ganzen gebruiken foerageergebied te weinig

Slechts 60 procent van de ganzen overwintert in de daarvoor bestemde gebieden, 40 procent overwintert nog steeds in de gewone landbouwgebieden.

Dat blijkt uit de Evaluatie Opvangbeleid 2005-2008 van Alterra in samenwerking met onder meer SOVON Vogelonderzoek en het LEI. Van de ganzen in opvanggebieden verblijft zo’n 65 procent in boeren-foerageergebied en 35 procent in natuurgebieden. Het actief verjagen van ganzen helpt tot dusver niet, het heeft geen verdergaande concentratie in de opvanggebieden tot gevolg.

In 2004 zijn de provincies begonnen met de aanwijzing van 80.000 hectare foerageergebied waarbinnen de ganzen en smienten rust en voldoende voedsel wordt geboden. Het aantal ganzen en smienten is sinds de invoering van het opvangbeleid niet essentieel veranderd. Er is een jaarlijkse toename in de periode 1975-2008 van 6 procent, waarbij het aantal de laatste 5 jaar stabiliseert.

Aanpassingen beleid

Uit het onderzoek blijkt dat de hoeveelheid voedsel in de opvanggebieden nog voldoende is voor de komende 10 jaar. Daarna ontstaan mogelijk tekorten. Daar zit de beperking voorlopig dus niet. Daarnaast zijn er geen aanwijzingen dat de overwinterende ganzen het broeden van weidevogels negatief beïnvloeden.

De Directie Kennis van het ministerie van LNV stelt dat het huidige opvangbeleid meer tijd gegund moet worden en op enkele plaatsen aangepast dient te worden naar aanleiding van de evaluatie. Minister Verburg meldt aan de Tweede Kamer dat haar streven is de aanpassingen in het beleid in het winterseizoen 2010-2011 uit te voeren.

Kelly Lubbers

Laatste reacties

 • no-profile-image

  koetje

  Pas op Gijs Gans straks krijg je nog een boete van de AID wegens het betreden van verboden gebied

 • no-profile-image

  Gijs Gans

  Nee nee , niet de tuinen van milieu goeroes...die staan bij ons bekend dat ze geen lekker gras hebben. Onze Gans Positie Systeem geeft feiloss an waar wij moeten zijn.

 • no-profile-image

  realist

  Met dieren en natuurvrienden kun je nu eenmaal geen afspraken maken.
  In deze gereguleerde samenleving van (stompzinnige)regeltjes denkt de natuurtaliban, dat als je maar genoeg regeltjes hebt, dat alles gaat zoals zij willen. natuur gaat zijn eigen gang aan dat weten boeren al eeuwen lang.
  Er is geen boer die daar iets aan kan doen. En daar is ook geen milieu of natuurmilitant die ook maar iets kan betekenen waar de natuur echt beter van wordt, ze denken verdorie dat ze god zelf zijn, met hun scheppingen.

 • no-profile-image

  Mien

  Gelukkig dat de overige gebieden ook er last van hebben. Misschien kan ik ze nog een ander landingstip geven: de tuinen van al die groene goeroes die voor deze gansjes zijn.

 • no-profile-image

  Delfin

  Dit onderzoek toont eigenlijk aan dat buiten de ganzenfoerageergebieden te weinig verjaagd wordt. Dat moet toch actiever, maar wie heeft daar tijd voor? Misschien een idee dat ook de vogelbeschermers gaan helpen om de ganzen naar het foerageergebied te verjagen. Dat is in ieders belang!

 • no-profile-image

  Gijs Gans

  Wij , gansen bepalen zelf wel waar wij gaan dineren. Mensen laten zich toch ook niet voorschrijven waar zij moet en gaan eten?

 • no-profile-image

  gert

  De fourageergebieden elke nazomer opnieuw inzaaien met graszaad of een groenbemester

 • no-profile-image

  boertje

  gewoon de jacht vrijgeven in de gebieden waar het geen ganzengebied is dan leren die !@#$%vogels het vanzelf

 • no-profile-image

  Willie van Gemert

  Het wordt hoog tijd voor PvD om kamer vragen te stellen, waarschijnlijk heeft het ministerie van LNV geen goede bewegwijzering geplaats of bewust te weinig mest uit laten rijden in de fourage gebieden om de dieren uit te hongeren.Waarschijnlijk heeft de PvD nog een tiental redenen om LNV of de ondernemers de schuld te geven.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.