Home

Achtergrond 1 reactie

FrieslandCampina zet kalm in op kwaliteit

FrieslandCampina maakt geen overhaaste stappen met het nieuwe kwaliteitssysteem voor de Nederlandse ledenmelk.

Het systeem dat ruim een jaar na de fusie van kracht wordt is eerst vooral gericht op het eenvormig maken van de regeling. Pas daarna wordt de lat geleidelijk hoger gelegd. Dit maakten commissaris Piet Boer en directeur coöperatieve zaken Atze Schaap duidelijk tijdens een toelichting op de regeling. De regeling bestaat nu nog slechts in conceptvorm. Vanaf 12 oktober mogen de leden erop reageren. Toch is het niet waarschijnlijk dat er nog veel hoofdlijnen zullen veranderen. De kaderleden en ook een klankbordgroep van veehouders hebben er al veel over gedacht en gesproken.

Aan de basis van de regeling staan vier 'bouwstenen': de melkwinning en bewaring, de koe (huisvesting, gezondheid, middelengebruik), het bedrijfsproces (met name voer en water) en de omgeving (vooral weidegang). Op basis van deze zaken wordt de kwaliteit van product en productie op veebedrijven beoordeeld.

Het kwaliteitssysteem is zo opgezet dat het voor alle leden binnen bereik ligt. Biologische melk, Campinamerkmelk en Waddenmelk vallen niet onder het bereik van de regeling. Voor genoemde melk gelden wel alle standaard kwaliteitseisen, zoals die ook gelden voor de gewone ledenmelk, maar de plussen voor deze systemen vallen niet binnen het eisenpakket. Weidemelk valt er als vrijwillig pakket wel onder.

Voor de regeling moeten zowel de ex-leden van Friesland Foods als die van Campina een beetje aanpassen. Zo geldt à la Campina een positieve lijst van goedgekeurde veevoerleveranciers en verdwijnen de standaardcontracten die van Friesland Foods bekend zijn.
Bij diergezondheid kunnen oud-Campina leden voortaan ook gebruik maken van de Continue Bedrijfsmonitoring. Ook nieuw voor de oud-Campina leden is de meting van de zuurgraad van de melk.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Campina Boer

    Wordt weer iets verzonnen,dat gecontroleerd moet worden door.....
    Zonder die controle ratten, zouden we 2 cent meer krijgen voor de melk

Of registreer je om te kunnen reageren.