Home

Achtergrond

Franse en Poolse steun voor eiwitgewassen

Frankrijk en Polen steunen vanaf volgend jaar de teelt van eiwithoudende gewassen.

Frankrijk geeft volgend jaar 150 euro per hectare subsidie voor maximaal 267.000 hectare eiwitgewassen. Polen geeft per hectare 60 euro voor maximaal 180.000 hectare.

Dat meldt het Productschap Akkerbouw in het Weekbericht Granen. De beide lidstaten hebben het voornemen gemeld bij de Europese Commissie. Frankrijk breidt de steun in 2011 uit naar maximaal 320.000 hectare, maar dan gaat de steun omlaag naar 125 euro per hectare. In 2012 geeft Frankrijk per hectare 100 euro voor maximaal 400.000 hectare. De Poolse steun bedraagt volgend jaar 60 euro per hectare voor maximaal 180.000 hectare. Hoe Polen daarna de subsidie op de teelt van eiwithoudende gewassen gaat invullen is nog niet duidelijk.

De Franse en Poolse akkerbouwers gaan naar verwachting hier op grote schaal gebruik van maken. De opbrengstprijzen van eiwithoudende gewassen, zoals erwten, lupine, luzerne en bonen zijn de laatste jaren minder sterk gedaald dan de graanprijzen.

Frankrijk en Polen geven de steun in het kader van artikel 68 van de regeling op de bedrijfstoeslagen. Dit artikel geeft lidstaten de mogelijkheid om maximaal 10 procent van de bedrijfstoeslagen te herverdelen, bijvoorbeeld voor innovatie.

De akkerbouworganisaties LTO en NAV vinden de Franse en Poolse steun aan de teelt van eiwithoudende gewassen in strijd met het uitgangspunt van de EU. De steun leidt tot oneerlijke concurrentieverhoudingen. Voorzitter Jaap Haanstra van de LTO-vakgroep Akkerbouw vindt dat de EU een uniform beleid moet voeren. "Als andere landen subsidie geven op de teelt van eiwitgewassen, moeten andere lidstaten dat ook doen. De EU is één markt. Het past niet dat een paar lidstaten een afwijkend beleid hebben."

Haanstra ziet nut in de teelt van eiwitgewassen. "De beschikbaarheid van plantaardig eiwit is een belangrijk onderwerp geworden. Het is wel de vraag hoeveel ruimte er is in Nederland voor de teelt van dergelijke gewassen."

De Nederlandse Vakbond Akkerbouw (NAV) pleit al jaren voor een stimulans van de productie ven eiwitrijke gewassen. "Maar het is jammer dat dat niet in de hele EU gebeurt", zegt NAV-voorzitter Teun de Jong. "Het is een begin van de renationalisatie van het landbouwbeleid. Daar zijn wij op tegen. We zien wel liever dat de stimulans uit de markt komt en niet in de vorm van subsidies."

Landbouwminister Gerda Verburg is niet van plan subsidie te geven op de teelt van eiwithoudende gewassen. Dat schreef ze 3 september in een brief aan de Tweede Kamer. De minister vindt het haaks staan op de afspraken die in de EU zijn gemaakt om gewasspecifieke steun af te schaffen. Bovendien kiezen boeren volgens Verburg vanzelf voor de teelt als het interessant genoeg is.

Of registreer je om te kunnen reageren.