Home

Achtergrond

Forse toename handel in melkquotum zonder grond

De handel in melkquotum zonder grond is in september fors toegenomen naar 20.798 ton.

Het gaat bijna om een verdubbeling van de hoeveelheid die vorig jaar in dezelfde maand werd verhandeld.

Ook het aantal transacties van quotum zonder grond lag met 481 in september hoog. Vorige maand noteerde het Productschap Zuivel (PZ) nog 245 transacties die een hoeveelheid van 12.129 ton vertegenwoordigden. De PZ-cijfers verklaren de relatief hoge quotumprijs die de afgelopen weken tot boven de 20 euro per kilo vet is doorgestegen.

Ook het aantal tijdelijke overdrachten is in september flink toegenomen. Het gaat om een hoeveelheid van 16.598 ton (430 transacties) ten opzichte van 6.501 ton (148 transacties) vorige maand.

Of registreer je om te kunnen reageren.