Home

Achtergrond

Fors minder grondtransacties

Het aantal transac­ties op de agrarische grondmarkt is in het derde kwartaal van 2009 42 procent lager dan in het twee­de kwartaal.

Dat blijkt uit cijfers van het Kadaster. Het aantal transacties van bouwland daalde met 42 procent naar 198 transacties. Dit is ook een kwart minder dan in het der­de kwartaal van 2008, toen het Kadaster 265 bouwlandtransac­ties registreerde. Traditioneel wordt tijdens het groeiseizoen minder in grond gehandeld dan in de winterperiode.

Het aantal transacties van gras­land daalde in het derde kwartaal van dit jaar met 41 procent naar 207. In het tweede kwartaal wer­den nog 351 overdrachten van grasland geregistreerd. Ten op­zichte van het derde kwartaal van 2008 is het aantal 21 procent la­ger.

Eerder deze week bleek dat de prijzen voor bouwland in het der­de kwartaal van 2009 naar record­niveau zijn gestegen. Gemiddeld werd 39.707 euro per hectare bouwland betaald, terwijl gras­land voor 35.042 euro per hectare verhandeld.

Het Kadaster geeft geen markt­informatie over de oorzaak van de prijsstijging van bouwland. Mo­gelijk komt de prijsstijging door de matige economische situatie in de agrarische sector. Hierdoor zijn ondernemers en banken kri­tischer in de gronden die aange­kocht worden. Dit blijkt ook uit de forse daling van het aantal trans­acties. Doorgaans worden in deze marktsituatie alleen gronden ver­kocht die direct aansluiten op het bestaande bedrijf.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.