Home

Achtergrond 213 x bekeken

Extra vergadering NBHV over Utrechtse notering

De Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV) houdt volgende week een extra ledenvergadering om te beslissen hoe de Utrechtse notering ('Vleuten') in het vervolg zal worden vastgesteld.

Tijdens de vergadering krijgen de NBHV-leden de gelegenheid hun zegje te doen en voorstellen te doen. Plaats en tijd van de vergadering waren gisteravond nog niet bekend. Dat werd gisteravond bekend gemaakt in café de Posthoorn in Montfoort.

De extra ledenvergadering is nodig omdat het bestuur van de NBHV, de eigenaar van de Utrechtse notering, vorige week besloot per direct te stoppen met de wekelijkse inspraakmogelijkheid in het café. Als belangrijkste reden werd genoemd de sterk teruglopende belangstelling voor de wekelijkse bijeenkomsten.

De beurscommissie onder voorzitterschap van Piet de Koning kreeg de opdracht de noteringen in het vervolg op een andere modernere manier vast te stellen en eerder op de avond bekend te maken. Dit onverwachte besluit van het NBHV-bestuur leidde tot veel onvrede en commotie bij de NBHV achterban.

Gisteravond werd de prijs om 9 uur in het café bekend gemaakt in aanwezigheid van ongeveer 30 aanwezigen. Een opkomst die lange tijd niet was gezien in de Posthoorn. Na het bekend maken van de noteringen werd de bijeenkomst besteed aan het inventariseren van de wensen en ideeën over hoe het nu verder moet. Vrij algemeen waren de aanwezigen van mening dat er een vorm van inspraak moet blijven. De kans dat de beursavond in zijn oude vorm wordt hersteld lijkt echter gering.

Of registreer je om te kunnen reageren.