Home

Achtergrond

'Extra geld uit Brussel geen oplossing op lange termijn'

"Met dit bedrag los je de problemen niet op, maar het kan ingezet worden om het leed te verzachten", aldus Siem-jan Schenk, voorzitter van de LTO-vakgroep Melkveehouderij.

Hij reageert hiermee op de ruim 20 miljoen euro die Brussel naar verwachting vrijmaakt ter ondersteuning van de Nederlandse melkveesector.

Zaak is volgens Schenk dat het geld gebruikt wordt om de concurrentiekracht van de Nederlandse melkveesector te versterken. "Uiteindelijk gaat het de problemen op de lange termijn niet oplossen", zegt Schenk. "Dat herstel moet uit de markt komen."
Het extra geld dat de Europese Commissie heeft uitgetrokken om de melkveesector te ondersteunen kan volgens Sieta van Keimpema, vice-voorzitter van de European Milk Board, het best gebruikt worden om quotumrechten op te kopen. "Het hoogste rendement wordt behaald als we het geld inzetten om de markt op te schonen", aldus Van Keimpema.

De EMB ziet in de tegemoetkoming vooral een verandering in visie van de Commissie. "Het is voor ons een bewijs dat de Commissie inziet dat ook het volume onderdeel van het probleem is", aldus Van Keimpema. Wel zal de EMB volgens haar blijven pleiten voor een ander systeem. "Als we merken dat door de Commissie opgericht werkgroep niets met onze vragen doet staan er tijdens het EU-beraad 19 november gewoon weer trekkers in Brussel."

Lees ook: Fischer Boel: 280 miljoen euro extra voor melkveehouders

Of registreer je om te kunnen reageren.