Home

Achtergrond

Europese rugdekking voor producenten

In het belang van de voedselvoorziening moet de EU haar politiek bijstellen. Het belang van de consument gaat nu, volgens Wyno Zwanenberg, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), ten koste van de producent.

Ik vind het van Neelie Kroes veel te kort door de bocht om de korte termijn belangen van de consument (lage prijzen) te dienen ten koste van de steeds kwetsbaar wordende producenten. Op dit terrein zal de EU in het belang van de continuïteit van haar eigen voedselvoorziening haar politiek bij moeten stellen.

De markt waarin we onze agrarische producten verkopen heeft de laatste tien jaar een enorme verandering ondergaan. Waar voorheen sprake was van overzichtelijke, vaak regionale markten met een inzichtelijke situatie van vraag en aanbod, worden we nu als producenten geconfronteerd met een steeds kleinere en machtiger wordende groep van wereldwijd inkopende verwerkers en retailers. Dat betekent concreet dat het aloude middel van "laat de markt zijn werk maar doen" niet meer geldt omdat er eenvoudigweg geen echte concurrentie meer is aan de inkoopkant.

Tel daarbij op dat in de WTO-onderhandelingen de hogere dierwelzijns- en milieueisen van tafel zijn geveegd en voor een ieder is duidelijk dat de Europese producenten lelijk klem komen te zitten tussen een afvlakkende opbrengst en toenemende kosten. Daarom vind ik het volstrekt gerechtvaardigd dat we binnen de EU zowel de discussie over de margeverdeling in de kolom maar ook de prijsvorming eens goed tegen het licht houden.

Over de margeverdeling zijn al studies aangekondigd waaruit aangetoond wordt wat we allang wisten; de verhoudingen zijn compleet zoek. Toch zijn die studies goed omdat dit het bewustzijn van het grote publiek over de ontstane situatie zal vergroten. Dat publieke bewustzijn is nodig als we draagvlak willen hebben, voor de in mijn ogen, onoverkomelijke volgende stap met betrekking tot de prijsvorming.

Ik vind dat de EU moet zorgen voor een soort van wettelijke rugdekking voor de producenten in de prijsonderhandelingen met hun afnemers. In dit wettelijk kader dienen de partijen van aanbod en vraag direct met elkaar te onderhandelen over het niveau van de prijs. Op dit punt dient de EU haar verantwoordelijkheid te nemen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.