Home

Achtergrond

EU verruimt vrije suikerimport uit ontwikkelingslanden

Ontwikkelingslanden mogen de komende jaren veel meer suiker heffingsvrij exporteren naar de Europese Unie.

Voor de zogeheten ACP-landen (Afrika, Caraïbisch en Pacifisch gebied) geldt tot 30 september 2015 een plafond van 3,5 miljoen ton per jaar. Dat is een uitvloeisel van eerder gemaakte afspraken over de liberalisering van het suikerbeleid. Op 1 oktober 2015 moet sprake zijn van volledige vrijhandel. Tot die tijd is sprake van een overgangsperiode; de verruiming van heffingsvrije import maakt daar deel van uit.

De vrije toegang tot de Europese markt heeft betrekking op landen en regio's, die een economisch partnerschapsverdrag hebben gesloten met de EU. Het afgelopen jaar gold hiervoor een quotum van 230.000 ton per jaar. Dat wordt nu dus verruimd naar 3,5 miljoen ton voor de komende zes jaar. De vrije toegang wordt geblokkeerd als tegelijk dit totaalplafond is bereikt én de import vanuit de rijkere ACP-landen een afzonderlijk plafond heeft bereikt. Dat laatste is vastgelegd op 1,38 miljoen ton in 2008-9, 1,45 miljoen ton in 2009-10 en 1,6 miljoen ton per marktjaar in de periode 2010-2015.

De import is nog aan verdere voorwaarden gebonden: importeurs vanuit ACP-landen mogen de suiker tot 1 oktober 2012 niet voor minder dan 90 procent van de EU-referentieprijs kopen.

Voor de periode na 1 oktober geldt een speciaal beschermingsregime, dat in werking treedt als de EU-suikerprijs twee achtereenvolgende maanden 20 procent lager is dan het voorgaande marktjaar.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.