Home

Achtergrond

'Doelstelling biomassa kassen 2020 haalbaar'

De doelstelling voor energiewinning uit biomassa voor de glastuinbouw is haalbaar.

Dat zei Jeroen Keijmel, energieconsultent van Cogen Projects, op de paprikadag van LTO Groeiservice in Nieuwegein. Toch zijn glastelers terughoudend.

De doelstelling voor 2020 van 800 hectare glas met energie-opwekking uit biomassa kan goed uit gezien de lokale beschikbaarheid van Nederlandse biomassa. Cogen brengt volgende maand samen met Wageningen Universiteit (WUR) een visie over toepassing van bio-energie in de glastuinbouw uit.

Volgens Keijmel is het aantal glastuinbouwbedrijven dat nu biomassa verstookt of vergist beperkt, terwijl deze bedrijven juist een enorme kans hebben via de Stimulering Duurzame Energieproductie regeling (SDE). Deze beloont projecten extra als deze warmte goed benutten. De glastuinbouw is een belangrijke afnemer van warmte, waardoor via staffels een hoger subsidiebedrag tot 12,9 cent per kilowattuur duurzame elektriciteit binnen bereik komt.

De geringe animo voor bedrijven in de glastuinbouw lijkt – naast onbekendheid met de techniek – toe te schrijven aan de economische crisis. Op de paprikadag riep Keijmel telers op investeringsplannen te melden, maar veel bedrijven hebben investeringen op nul staan. Een vergistingsinstallatie vergt een miljoeneninvestering.

De glastuinbouw heeft al wel de houtgestookte ketels ontdekt, waarvoor de energie-innovatieregeling MEI subsidiemogelijkheden biedt. Keijmel: "Al vijftien bedrijven hebben daarvan gebruik gemaakt."

De glastuinbouw heeft het vizier meer gericht op gangbare energiesystemen als gasgestookte wkk’s. Keijmel verwacht dat de opbrengsten voor dit systeem in de toekomst verder onder druk kunnen komen door capaciteitsuitbreiding van elektriciteitsproductie in Nederland. Wel wordt gewerkt aan een verdere efficiëntie van wkk’s. Het plaatsen van een Organische Rankine Cyclus (ORC) turbine rendeert mogelijk minder in de paprikateelt. Deze techniek kan de elektriciteitsproductie van wkk’s verhogen, maar daarvoor zijn teveel draaiuren nodig, vermoedt Keijmel.

Of registreer je om te kunnen reageren.