Home

Achtergrond 557 x bekeken

Ctgb legt het ontwerpbesluit Wöbra ter inzage

Het Ctgb heeft het voornemen te besluiten tot toelating van Wöbra, een middel op basis van kwartszand.

Dit is een werkzame stof die nog niet eerder in Nederland is toegelaten. Voordat het college kan besluiten tot toelating, dient het ontwerpbesluit twee weken ter inzage te liggen.

Van deze terinzagelegging is vandaag, 14 oktober, mededeling gedaan via www.overheid.nl; de inzagetermijn eindigt op 28 oktober 2009. Het ontwerpbesluit van het middel Wöbra betreft de toelating als wildafweermiddel in de teelt van loof- en naaldbomen, sier- en fruitgewassen.

Het ontwerpbesluit ligt ter inzage op het kantoor het Ctgb en is ook in te zien op de website. Indien een belanghebbende een zienswijze wil indienen, moet hij dat schriftelijk aangeven gedurende de inzageperiode. De zienswijze kan vervolgens worden ingediend tot twee weken na afloop hiervan. De zienswijzen dienen schriftelijk te worden ingediend bij het Ctgb, postbus 217, 6700 AE Wageningen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.