Home

Achtergrond 8 reacties

Cramer wil vervuiling door kunstmest beperken

De vervuilende effecten van kunstmestgebruik moeten drastisch worden verminderd, vindt milieuminister Jacqueline Cramer.

Ze wil daartoe een internationaal platform van deskundigen oprichten. Dat heeft Cramer gezegd op een internationale conferentie, die vandaag en morgen op het ministerie van Vrom wordt gehouden. De milieu-afdeling van de Verenigde Naties (UNEP) en de Verenigde Staten zijn mede-organisatoren.

Volgens het ministerie van Vrom is nu al tweederde van de wereld voor zijn voedsel afhankelijk van kunstmest. De verwachting is dat de behoefte aan kunstmest de komende jaren alleen maar zal toenemen.

Dit heeft negatieve effecten voor het milieu: grote hoeveelheden stikstof en fosfaat uit kunstmest vervuilen de bodem en het grond- en oppervlaktewater. Dit probleem is alleen in internationaal verband aan te pakken, denkt Cramer.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  boerin

  De mest is voedsel voor de plant , De plant is voedsel voor het dier. Het is een illusie om te denken dat 1 van beiden wel zonder kan.
  Minder bemesten, minder voedsel. Een mens eet en mest ook evenals de dieren, maar hoog-geleerde mensen denken de wereld-bevolking te voeden met water en gebakken lucht. Dan is het obitas-probleem/te dikke mensen opgelost !

 • no-profile-image

  Hans

  Dit wereld wijde stikstof en fosfaat tekort zou je deels kunnen oplossen door de granen cq voer, daar om te zetten in melk en vlees, daar waar dat graan, cq voer verbouwd wordt, want hier zijn juist die mineralen cq stront nodig. In Nederland waar zo goed als geen voer verbouwd wordt, al deze grondstoffen te importeren en om te zetten in melk en vlees, en deze melk en vlees maar weer te gaan exporteren, en de stront cq mineralen hier te laten dat is juist de oorzaak van het probleem. In nederland te veel stront en in Brasil te weinig Een patatfabriek bouw je daar waar de aardappels geteeld worden, een chipsfabriek bouw je daar waar de consument is, anders ga je lucht vervoeren. Boeren moeten naar de grond heen, grond komt niet naar de boer toe. Maar geen politici of Boerderij journalist die dat hardop durft te zeggen

 • no-profile-image

  arie maas

  en eh las ik niet net dat de wereld voedsel produktie met 70 % omhoog moet? Leve de geitenwollensokken breiers, hoe is dit te rijmen??

 • no-profile-image

  boerin

  De tweede helft van februari is vaak een natte periode. De tweede helft van maart wordt het vaak weer droger. Maar drijfmest werkt langzamer als kunstmest dus het groeiseizoen wordt weer een aantal weken korter.
  Ook de weide-vogels zullen er onder lijden want eind maart leggen al veel kieviten eieren. Steeds meer land-werk moet in enkele weken uitgevoerd worden. Rendement van dure machines wordt agrarisch ondernemers niet gegunt.
  Laat die ambtenaren eerst eens stage lopen om het effect hun bedachte regels door de jaren heen te zien.

 • no-profile-image

  Berend Botje

  Alle dierlijke mest tot nihil beperken, geen kunstmest meer. Als je iets aan de bodem onttrekt door het telen van gewassen zul je de kringloop in stand moeten houden.
  Onze (groen)linkse duurzaamheidsprofeten en de dierentaliban willen graag alle dierlijke voedselproductie verbieden, dus geen dierlijke mest meer, bodemvruchtbaar naar de knoppen. Daar bovenop wil men ook het gebruik van kunstmest tot het uiterste beperken. Straks, ondanks de groeiende wereldbevolking, onvoldoende voedsel, torenhoge voeselprijzen, vruchtbare grond die verarmd wordt en hongersnood. Zijn we meteen van een probleem verlost: van idioten met deze achterlijke plannen en dogma's die op geen enkel feit onderbouwd worden.

 • no-profile-image

  Leen

  Cramer die snapt hoe het werkt. Motto: Iedereen is gek behalve ik!

 • no-profile-image

  johnvankessel@hetnet.nl

  klavergewassen en varkensmest worden de redding :-D leg maar snel hele hoge heffingen op de kunstmest dan wordt onze mest goed betalld. De mislukte gewaasen zetten onze varkens wel weer om in nieuwe kunstmest en vlees.. kringloop compleet

 • no-profile-image

  melkveehouder

  De minister spreekt over vervuilende effecten van kunstmest. In de Europese richtlijnen is verankerd dat de bodemvruchtbaarheid niet achteruit mag gaan. Landbouwers weten dit al generaties lang, zij hebben belang bij een goede bodemvruchtbaarheid. Alleen laat de instandhouding van de bodemvruchtbaarheid zich niet vastleggen in regels. De landbouw weet als geen ander dat juist weersomstandigheden en bodemgesteldheid de grootste invloed hebben op bodemvruchtbaarheid. Zo kan het zijn dat de omstandigheden in December optimaal zijn en in het voorjaar of groeiseizoen bar slecht. Het uitrijden van dierlijke mest onder slechte omstandigheden ( die niet door de kalender te bepalen zijn) hebben een jarenlang effect op de bodemvruchtbaarheid. De starheid in regelgeving omtrent het uitrijden van mest (ook het "emissiearm" uitrijden) is daarom niet bevordelijk voor de bodemvruchtbaarheid. Landbouwers weten dit, en maken vaak hierdoor een noodsprong naar het (eenzijdige) kunstmest. Eeuwig zonde, omdat de neveneffecten van dierlijke mest zoals mineralenvoorziening van de bodem evenals het op peil houden van het organische stof gehalte van de bodem hierdoor ondersneeuwen. Gelukkig ziet men inmiddels in, dat de enige productiebron van fosfaat de dierhouderij is, en men zuinig moet zijn op de wereldvoorraden die eindig zijn. Maar goed, beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.