Home

Achtergrond

Club van Rome bijeen in Amsterdam

Leden van de Club van Rome beginnen vandaag aan een vierdaags overleg in Amsterdam. Maandag en dinsdag is het openbare gedeelte van de bijeenkomst in het Muziekgebouw aan 't IJ.

De Club van Rome is in 1968 opgericht en houdt zich bezig met milieuvraagstukken. Aan de club zijn wetenschappers, economen, politici en zakenmensen verbonden. Ieder jaar komen de leden bijeen om te praten over vraagstukken van wereldformaat, zoals de vervuiling van het milieu, de uitputting van natuurlijke hulpbronnen en de groei van de wereldbevolking.

De Nederlandse milieupionier Wouter van Dieren heeft de stichting dit jaar naar Amsterdam gehaald. Het is de eerste keer dat de Club van Rome in Nederland vergadert. Hoofdspreker is Michael Gorbatsjov, de ex-president van de voormalige Sovjet-Unie. Andere prominente gasten zijn koningin Beatrix, oud-premier Ruud Lubbers en minister Jacqueline Cramer (Milieu).

De Club van Rome kreeg in 1972 bekendheid met het rapport Grenzen aan de Groei. Daarin werd eigenlijk voor het eerst gewaarschuwd tegen de ongebreidelde groei van de wereldbevolking en de productie met alle gevolgen voor het milieu van dien.

Aan het eind van de conferentie, op dinsdag, presenteert de Club van Rome de 'declaratie van Amsterdam aan Kopenhagen'. In de Deense hoofdstad is komend najaar de Klimaattop van de Verenigde Naties. Hier moeten nieuwe afspraken worden gemaakt over bestrijding van broeikasgassen zoals CO2, om zo de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden. Aanleiding is dat het vorige klimaatverdrag, het zogeheten Kyotoprotocol, in 2012 afloopt.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.