Home

Achtergrond 566 x bekeken 104 reacties

CDA is Natura 2000 helemaal beu

Met algemene stemmen heeft partijcongres van het CDA twee resoluties aangenomen die vragen om fundamentele herziening van het natuurbeleid.

Een resolutie namens alle provinciale CDA-afdelingen vroeg om fundamentele herbezinning van de wetgeving voor Natura 2000-gebieden. Een tweede resolutie van de afdeling Drenthe wil flinke wijzigingen van de Natuurbeschermingswet.

Uit de toelichting, de reacties en het applaus op het partijcongres bleek dat het CDA het natuurbeleid van de 'eigen' minister Gerda Verburg meer dan beu is. De bescherming van de natuurgebieden veroorzaakt grote stagnatie bij economische ontwikkelingen.

Ook voorzitter Pieter van Geel van de Tweede Kamerfractie uitte scherpe kritiek op de Natura-regels: "Ze zijn star, ingewikkeld, ondoorzichtig en onbegrijpelijk. Er valt niet mee te werken." Hij raadde aan beide resoluties aan te nemen, wat zonder één tegenstem gebeurde.

Verburg bleek na afloop niet erg aangeslagen door slechte waardering van het CDA voor haar beleid. "Het is ingewikkeld", erkende zij. "Maar dat komt door de richtlijnen van de EU, die wij overnemen zonder daar iets boven op te zetten." Ze zei te streven naar regels die minder knellend zijn. "Ik beschouw de partijresolutie daarvoor als een steun in de rug."

Foto

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Dirk

  er gaat zoveel geld naar de natuurinstellingen dat de weelde ze naar het hoofd stijgt,dit is me verteld door een ingeweide die ook niet zo gecharmeerd is van de ingeslagen weg,maar het is ze in brussel gewoon te doen om hier zoveel mogelijk gronden kaal te laten vreten en de boeren te laten creperen.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Gijs, je bent goed bezig en hoewel dit onderwerp niet helemaal past in de N2000 problematiek kan het geen kwaad om het hier te behandelen. Je hebt namelijk helemaal gelijk: veel jagers maken gebruik van relaties op invloedrijke posten en weten zo voor elkaar te krijgen dat hen volkomen ten onrechte privileges worden verleend. Op die manier is de Flora en faunawet misbruikt om jagers het Faunabeheer toe te schuiven met alle vreselijke gevolgen van dien. Niet alleen mogen zij bijna naar eigen goeddunken en nagenoeg ongecontroleerd met de in het wild levende dieren omspringen, maar ook krijgen zij van de overheid geld om op basisscholen het verwerpelijke jachtvirus onder kinderen uit te zaaien. Omdat verreweg de meeste jagers stemmen op CDA en VVD zijn vooral die politieke partijen- en natuurlijk de bewindslieden die dit mogelijk maakten- aanspreekbaar voor deze vorm van kindermisbruik: het indoctrinatief beinvloeden van minderjarigen om hen te winnen voor eigen hobbymatige bezigheden! Naar mijn overtuiging is dit het ergste wat volwassenen maar tegenover kinderen kunnen doen behoudens het fysiek misbruiken. Zo'n you tube filmpje bereikt inderdaad veel mensen. ik hoop dat dit forum gelezen wordt door personen die aan deze misstanden politiek- bestuurlijke en juridische aandacht gaan besteden zodat onze jeugd voortaan verstoken blijft van beinvloeding van hun onbevangen geest door volwassenen die een liefhebberij beoefenen welke maatschappelijk slechts door weinigen wordt gedragen.

 • no-profile-image

  piet

  Gijs ,in China worden ganzen levend geplukt voor de dons,de kussens gevuld met dons liggen hier in de winkels te koop ,die ganzen moeten maar niet terug naar Siberie.BRRRR

 • no-profile-image

  herkauwer

  Hoi Gijs, ik kauw al tijdenlang hér en zal dan nu maar eens een poepie loslaten. Opletten dus, waarde Demo: in dit land zijn bijna alle belangrijke bestuursorganen van de media en ook van organisaties als NM, SBB, Landschappen en zélfs van Vogelbescherming en het WNF geinfiltreerd door confessionele bestuurders die zowel de democratische openheid frustreren als de doelstellingen dwarsbomen. Toen er vorig jaar met leugen en bedrog voor de Haarlemse rechtbank vrijstelling van de Ffw werd afgedwongen om tienduizenden ganzen op oneigenlijke wijze en met verboden middelen een vreselijk pijnlijke en langdurige vergassingsdood te laten sterven, bleek het vrijwel onmogelijk te zijn om dit via de media wereldkundig te maken. Ook de vreselijkste jachtmisstanden werden van binnenuit afgedekt. Daarom is het zo enorm belangrijk dat het Agd thans de mogelijkheid biedt om in dit forum dergelijke zaken aan het daglicht te brengen. Want het gaat wél om de basis van onze democratie: de vrijheid van meningsuiting en drukpers en het recht op deugdelijke informatievoorziening. Als die openheid er altijd geweest was dan zouden veel buitenparlementaire ontwikkelingen onnodig zijn geweest of veel beter kanaliseerbaar gebleven zijn.

 • no-profile-image

  juvenalis 2

  We moeten wel even scherp in het oog blijven houden dat het er het CDA om te doen is om 'nog even' het natuurbeleid te gaan herzien voordat zij door de kiezers naar het gft-vat verwezen worden. Een natuurbeleid dat er godbetert dankzij het confessionele wanbestuur uitziet als een ontluisterende kopie van Passchendaele en Yper in 1918! De nieuwe eeuw had niet met een barbaarser en ongeciviliseerder beleid een aanvang kunnen nemen. Hoe durft men zich nog met enig beleid aangaande God's schepping te bemoeien? De hemeltergende arrogantie van de antichrist! Ik heb gezegd. (Iunius Decimus Iuvenalis, anno Domini 2009)

 • no-profile-image

  hanneke

  We hebben alles vastgelegd Gijs, maar veel mooier was nog dat iemand die we daar tegenkwamen ons vertelde dat hij wist wie er daar zo tekeer gaat. 'DE SNOR'heet die jagende boer, zei hij. En iedereen schijnt bang voor die aardappelteler te zijn. Hij schiet op alles wat beweegt, is vreselijk agressief en ook de politie schijnt in de broek te schijten voor die lomperik. Ik wist niet wat ik hoorde!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Hi Gijs, jouw nijlgansbrigade is goed bezig, maar vorig jaar fotoshooten wij een grootmajoor der vaderlandse krijgsmacht die in dienstkleding, met diensttelefoon, dienstcamouflagemiddelen en wie weet ook dienstgeweer met patronen (maar zo diep kon ik niet in zijn knickerbocker kijken) en een hele stapel tot kadavers geschoten nijlgansjes spoorslags richting Nieuwegein verdween in een Daihatsu Calimero = sorry = Terios. Kenteken, naam, adres, faunabeheereenheid en fotosessie zijn beschikbaar voor wie deze onverlaat wil aanklagen wegens moord op familieleden.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Het CDA is feitelijk een potstal vol kleur- en fantasieloze blauwtongschapen die zich willoos door Van Geel laten commanderen, zo is op de jongste Landdag overduidelijk gebleken. We moeten vooral niet vergeten dat we de volkomen ondemocratisch tot stand gekomen EU wél voornamelijk aan christendemocraten en liberalen (Boeren, Bankiers en Boeven) te danken hebben! Daaraan dankt u allen dus ook de zegeningen van het Natura 2000 beleid. En dat moet dus conform de afspraken worden uitgevoerd! Dat staat in de Europese Grondwet die vooral het CDA ons door de strot heeft gedrukt!

 • no-profile-image

  gert

  Steun in de rug als er net een soort motie van wantrouwen tegen je is aangenomen , zo lusten we der nog wel een . Proost.

 • no-profile-image

  Nature?

  Priesters als Veerman, Wijffels, Winsemius en noem maar op hebben meer kwaad aangericht dan ze zelf kunnen overzien. Dus nu niet mw Verburg de zwarte piet toespelen aub... we hebben dit met z'n allen toegelaten. Ik heb vaak genopeg geageerd maar ben door boeren en buitenlui als te kritisch afgeschilderd... Verder verdienen allerlei loonwerkers, Arcadis en noem maar op zo veel aan deze Natura ziekte, dat deze lieden allemaal braaf meedoen... geld is geld en principes? Die hebben de meeste mensen niet...

 • no-profile-image

  juvenalis 2

  ZIJ DIE ZONDER HERSENS ZIJN WERPEN ALTIJD DE EERSTE STEEN (Juvenalis 2 in zijn zoveelste brief aan de laatsten der Mohikanen)

 • no-profile-image

  Theo

  Wat een hoop geklets van menigeen t,is heel simpel met natura 2000is het veel te ver doorgeschoten wat de z.g natuur betreft ,gaat nergens meer over als heel veel geld verknoeien dat veel beter besteed kan worden

 • no-profile-image

  herkauwer

  Ik denk: Quaestie van Collectief Dom Articuleren

 • no-profile-image

  Demo

  Ik zie een aantal figuren rare taal uitspreken ,Questie van onvermogen??

 • no-profile-image

  honderd procent

  Bent U het CDA ook zo kots en kots beu????????

 • no-profile-image

  wandelaar

  Kapoen? Dat is toch een gekastreerde haan? Maar die Van Geel heeft thuis koters......Nou ja: ik kijk nergens van op want het eigen geweten is bij katholieken niet ze sterk ontwikkeld, zei Piet Steenkamp ooit bij de oprichting van het CDA. Ook al een Piet trouwens.

 • no-profile-image

  zwerver

  Het gaat hier om NATUUR en dat is voor het CDA een duivels VLOEKWOORD, omdat zij dat als onnute, onproductieve rotzooi beschouwen. Datzelfde vind ik nou al veertig jaar van die vreselijke normloze LULPRAATPREDIKERSCLUB

 • no-profile-image

  gert

  Ze hebben ook met algemene stemmen een motie tegen verdere ontpoldering aangenomen. Dus ik Jaap Bond cda gedeputeerde aangesproken of het cda nu ook zijn steun voor het wieringerrandmeer intrekt . Uiteraard niet want daar denken ze al 8 jaar over was zijn antwoord. Zulke moties zijn dus niets waard dragen alleen bij aan de ongeloofwaardigheid van de politiek en de onverschilligheid in de samenleving. Overigens als je dus op zaterdag voor zo een motie stemt en op maandag vrolijk verder gaat met de boel onder water zetten dan ben je of een malloot of je loopt met een enorme plaat voor je kop.

 • no-profile-image

  tuinder

  Een tip: de zachtste worteltjes (klein, fijn en middelfijn) groeien op schaamveldjes in vetlederen nickerbockers. Maar pas op, want men schiet vanaf een hoogzit.

 • no-profile-image

  juvenalis 2

  Op de elfde van de elfde kan JANPETER maar beter een NARRENKAP opzetten en zichzelf uitroepen tot eerste president van de RAZENDE BOL. Met zijn RAAD VAN ELF kan hij daar tenminste geen kwaad meer.

 • no-profile-image

  hedwige

  Vraagje: wordt het niet tijd om dat hele CDA een metertje of tig onder water te zetten? Uurtje of tig!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste mensen, laten we ophouden met schimpscheuten, want daardoor verzandde eergisteren het zo waardevol verlopende forum "draagvlak boeren nodig voor aanpassing ganzenbeleid" in een ongestructureerde scheldpartij. Hoe vreselijk politici met de waarheid, het fatsoen en de belangen van milieu, natuur, mens en dier omspringen, de overgrote meerderheid van de nederlanders zal toch, mogen we hopen, bestaan uit beschaafde en fatsoenlijke mensen. Laat ons dus deze discussie netjes en respectvol voeren. En niet al te vér afdwalen van het kernthema: Natura 2000 en alles wat er zich daaromheen afspeelt.

 • no-profile-image

  Gijs Gans

  Het gaat erom welke lijntjes je naar de beleidsmakers hebt. Er is blijkbaar een Elite(zo zien zij zich zelf) die als hobby bloedjagen hebben. Het vervelende is dat dat vaak mensen zijn die geld hebben. Aangezien geld DE ingangspoort is naar de beleidsmakers is , zijn zij zeer succesvol in het bewerken van die beleidsmakers.
  Ook is het zo dat er nogal wat mensen met geld de politiek in gaan om daar hun eigen zaakjes naar hun hand te zetten.
  Het enigste wat goedwillende mensen voor ons Gijzen kunnen doen is publiciteit. Stel die jacht en roofpartijen aan de kaak. Gijs heeft het al vaker gezegd:film die gruwelijk zaken en zet ze op you tube!!! Je zult verstelt staan hoeveel mensen dit zien!!
  Een forum op het AGD is leuk maar het wordt maar door een beperkt aantal mensen gelezen.
  Dit item gaat over Natura 2000 maar Gijs wilde dit toch ff goggelen.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Nee Demo, zo bedoel ik het niet. Je reageert hieronder prima naar Gijs, maar als jij wist wat er onder verantwoordelijkheid van deze CDA regering, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en LTO vorig jaar letterlijk onder mijn ogen met tienduizenden wilde ganzen is uitgevreten dan zou jij als dierenvriend er nét zo over denken. Denk ik. Daar was geen grein Democratie bij. De ontheffingen en vrijstellingen werden met leugen en bedrog verkregen en de pers werd zodanig afgeschermd dat het nauwelijks lukte om het bij het publiek bekend te maken. Directeur De Graeff van NM belasterde mij in de Volkskrant en toen ik hem in december 2008 daarmee in DE LEUGEN REGEERT wilde confronteren, weigerde hij om voor de camera's te verschijnen. Dit kan bij de Vara programmaredactie worden nagevraagd. Ik zie al jaren machteloos toe hoe onze democratie om zeep wordt geholpen en hoe onze natuur steeds weer de sluitpost en het kind van de rekening wordt. En daarom komen sommige dingen misschien wel eens wat verbitterd uit strot of pen!

 • no-profile-image

  Demo

  Kijk spotvogel dat bedoel ik nou ,je zegt onder verantwoordelijkheid van natuurmonumenten,staatsbosbeheer,,
  L.T.O. ,Ik bedoel dat is toch een redelijke afspiegeling van buitengebied. kijk dat je het er niet mee eens bent wil niet zeggen dat het niet democraties is uitgevoerd.Ik ben het er ook niet met eens maar als iedere IK zijn gelijk wil halen hebben we 16 miljoen IKJES en slaan we elkaar iedere dag om de oren en voor je het weet heb je over 25 jaar een tweede Sarajevo

 • no-profile-image

  kani Baal

  Nou Gijs ik heb inderdaad eens op you tube gekeken. Goose hunting........gaat dat in ons beschaafde land ook zo ....?
  De tranen springen me in de ogen..

 • no-profile-image

  Ronie

  Hedenavond liep ik gezellig keuvelend met mijn dochtertje door het kreupelhout van het afgrijselijke bosgebied wat met mensenhanden is gemaakt een natura 2000 gebied,of zoiets. Plots hoorden we achter de zandverstuiving,harde geweer schoten,van de schrik en de hoge hardslag in elkaar gedoken,veerde we weer op,en snelde ons naar de plaats delict,daar aan gekomen,zagen wij een jager vastgebonden aan een boom,werkelijk hij werd onderschot gehouden door een haas........Werkelijk wat een klestkoek kunnen mensen ophangen.

 • no-profile-image

  Gijs Gans

  Heb je foto's of een filmpje gemaakt Hanneke? Zoveel mogelijk bewijs materiaal verzamelen. Zijn de daders gevlogen, toch doen. Deze bloedhanden lopen dan van zelf wel een keer tegen de lamp.
  Wij zijn onze Nijlgansbrigade "Nasser"ook al aan het uitrusten met kleine camera's.

 • no-profile-image

  juvenalis 2

  Het is nogal dom om een tactisch aanvalsplan vooraf te publiceren. Maar ganzen kunnen natuurlijk ook vanuit zee komen en dan is dit juist een slimme zet! Tussen het Noordzeestrand en de Elter- en Vaalserberg liggen de NATURA 2000 gebieden die het CDA beu is. Terwijl de (ook al door het CDA) met gas en lood bedreigde ganzen zich formeren en jagers het verdommen om de Haas met rust te laten, gaan wij de harde punten uit het HAZENFORUM dan nog maar weer eens herhalen. Dus allen: spreekt u uit en was hen de oren!

 • no-profile-image

  hanneke

  Herkauwer heeft wel gelijk hoor. Wij zijn vandemiddag wezen wandelen in het Maasheggengebied bij Vierlingsbeek, Vortum en Sambeek en zagen op vijf plekken uitgegraven burchten van vossen of dassen in het Staatsbosbeheerreservaat. Ik denk dat SBB samenwerkt met die jagers uit Groeningen, die er ook voerakkers voor de fazanten hebben liggen. Die lui terroriseren hier de hele streek en geen man durft er wat tegen te doen.

 • no-profile-image

  wim verdomdschot

  De Snor? Die ken ik wel. Zo'n lompe grote kerel die ergens tussen Vortum en Vierlingsbeek woont en als je maar naar hem kijkt dan slaat hij er al op los. Brutalen hebben de halve wereld! Hij verbouwt aardappels maar is zelf de grootste Eigenheimer

 • no-profile-image

  chris

  RECYCLEN? Maar wat doen we dan met het Restafval?

 • no-profile-image

  john

  Ik zou maar een fors pack Border Collies op dit kabinet loslaten. Getraind in ball-hunting!

 • no-profile-image

  bouwvakker

  Eerst in de puinbreker. En er dan betonblokken van gieten. "CDA-beton: voor als u écht hard-core wenst!"

 • no-profile-image

  Gerard

  Het gaat de goede kant op, met de kennis van nu wordt het verzonnen Natura 2000 stevig ingesnoerd.

 • no-profile-image

  Gerard

  Prima move van het CDA, weg met al die verstikkende regels rong Natura 2000,vergeet het depositie tabel niet,weg met die afstanden tot wel 3km,250 meter is meer dan genoeg.

 • no-profile-image

  lto

  wij hebben minister verburg bij de aftrap al gezegd dat het onhoudbaar word met de natura en nu doet ze weer of er niets aan de hand is dit toond geen bestuurlijke kracht dus cda nog meer druk er op. vriendelijke groeten uit tubbergen

 • no-profile-image

  gert

  Ze weet er nog weer een positieve draai aan te geven ,,steun in de rug'',maar de bedoeling was anders

 • no-profile-image

  veehouder

  CDA ,er en oudminister Veerman heeft heel gemakkelijk voor Nederland 162 Natura 2000 gebieden voor Nederland aangemeld in Brussel en is nu Voorzitter van Natuurmonumenten,regeren is vooruitzien zal hij gedacht hebben

 • no-profile-image

  stammie

  Ja hoor Gerda, geef het Europa maar op kop, terwijl je eigen partijgenoten ook die in Europa ( Ester de Lange en Riekes Jager o.a. )aangeven dat het zo echt niet verder kan en dat Nederland ( JIJ DUS ) het veel ingewikkelder maken dan het is, en nodig is volgens Europese wetgeving. Kijk maar hoe ze het in Duitsland aanpakken. Lekker makkelijk om het dan op Europa te geven maar daar hebben wel meer mensen in de politiek last van. Wethouders geven het op provinciaal beleid gedeputeerden op landelijk beleid en ministers op Europees beleid en dan vinden ze het ook nog gek dat er steeds minder mensen naar de stembus gaan.

 • no-profile-image

  SVP

  Wie praat over CDA en Natuur is vlug uitgepraat. De natuur is ondergeschikt aan de beginselen van het CDA. Het CDA is een verkapte jagers partij. In deze club staat de C allang voor Corrupt.

 • no-profile-image

  Harm

  Met het vertrek van JP dreigen er verkiezingen. Snel nog even een paar stemmen winnen. De economie is nu weer even belangrijker dan de natuur. Zodra het weer beter gaat, mag de boer weer bloeden voor de schreeuw om natuur

 • no-profile-image

  twente

  Welke partij doet er wat aan ?Iedereen praat er over alleen het cda doet er iets aan . Dus cda nog duidelijker naar gerda dat het zo niet kan .

 • no-profile-image

  juvenalis 2

  HET CDA GEEERD PUBLIEK, DAT IS TOCH HEUS DE DRAAK DER DRAKEN, ALLEEN DE NAAM REEDS MAAKT MIJ ZIEK, EN DOET MIJ ONGENADIG BRAKEN, WANT HOE KAN ZULK EEN VAT VOL VUIL, EEN LAND BIJNA TOT ZINKEN BRENGEN, IK HEB DE RENDAC AL GEBELD, ZIJ ZULLEN DEZE DRAAK VERZENGEN! (met de complimenten aan de mankende pinguin JP deMP)
  Juvenalis 2 (Declamator)

 • no-profile-image

  bascule

  Die laatste reactie getuigt er maar weer eens van: als het aan het CDA ligt dan wordt ons hele land één bioschuur vol met gefolterd levend vlees, walsen we alles plat wat nog aan natuur overeind staat en jatten en rover all over the world nog méér van andere landen en volken dan we door de eeuwen heen al deden. Ruimte genoeg? Leeghoofd! Er zijn al 7 miljard mensen op de wereld. Zes miljard teveel. CDA? Collectief Domkopperig Appél!

 • no-profile-image

  svp

  Het is vandaag Allerzielen. Een mooie dag voor het cda om ECHT ter ziele te gaan.

 • no-profile-image

  vogeltjesdans

  Daar ben ik het met hart en ziel mee eens. CDA? Confessioneel Doorgerot Afval!

 • no-profile-image

  fryske boer

  Een heleboel reakties hier zeggen meer over het peil van reageerders zelf .CDA verdient complimenten door duiedlijk standpunt in te nemen ook nog tegen eigen minister in.CDA is een van weinige politieke stromingen waar nog realisme heerst.

 • no-profile-image

  jan

  Verburg wilde zeggen een dolk in de rug,maar ze zei een steun in de rug

 • no-profile-image

  SVP

  Zoals al eerder gezegd: de C van CDA staat voor Corrupt. Hopelijk verdwijnt die knipperoog vlug naar Europa, dan is ie hier tenminste weg, nieuwe verkiezingen en een totaal vernieuwd politiek Nederland. Zonder CDA. Laten we hopen en bidden..............een leven zonder CDA, het kan niet mooier.

 • no-profile-image

  Hayo

  Ik lig hier tegen een N2000 gebied met mijn tuinbouwbedrijf en zou gaan uitbreiden, maar nou hoor ik dat alles mot blijven zo het was in december 2004. Er was vergunning voor 2.5 bunder uitbreiding en dat gaat niet door. Wat een land. CDA bedankt!

 • no-profile-image

  Geertje

  Hoe lang duurt het nog voordat het CDA overgaat tot het afschaffen van de mens zelf omdat ze wel op een of andere wijze een belemmering volgen voor hun enige aanbidding "Geld in mijn zak en wel NU" filosofie. Mooi zwemwater? Ach daar kan wel een fabriek komen enz.. Straks hebben hun kinderen 15 luxe jachten, maar is er geen water om op te varen, alleen vervuild slib. Hoe dom moet je zijn om zulke stomme ideetjes te hebben als de CDA en haar aanhang?

 • no-profile-image

  spotvogel

  Je hebt wel gelijk Dirk, maar toch ligt het anders dan jij denkt. Er gaat inderdaad veel geld naar 'de natuurinstellingen' en die maken er vervolgens een rotzootje van omdat zij hun oren laten hangen naar gevaarlijke idioten die overal 'nieuwe natuur' van willen maken. Dat is geen Brussels beleid, maar Kikkerlandse gossip! Het wordt inderdaad een vreselijke troep in onze natuur en ik geef iedere boer groot gelijk dat dit niks met natuurbeheer te maken heeft. Dat er op veel plaatsen problemen zijn ontstaan tussen natuurbeheerders en boeren komt door de rotzooi die ervan gemaakt is. Ik werkte mijn leven lang in het ecologische natuurbeheer maar mocht absoluut geen kritiek laten horen op 'natuurontwikkeling' omdat daarmee bakken vol geld te verdienen zijn. Dat alles naar de Filistijnen gaat interesseert vrijwel niemand. Daar werd ik ook niet vrolijk van!

 • no-profile-image

  wandelaar

  Gijs Gans heeft wel een keihard punt. Hier vlakbij ligt het N2000 gebied Botshol van NM en daar wordt hardstikke gejaagd. Niet enkel op het water en in het riet maar ook in polder Nellestein die er tegenaan ligt. Van een vriendin hoorde ik dat daar het paartje buizerds was afgeschoten en ook alle kraaien, eksters en torenvalken. Op de Botshol schieten ze op eenden en hier in de polder op smienten en op alle ganzen. Het lijkt soms Frankrijk wel. Mooi N2000-beleid! O ja: en de vos waar zo op gejaagd wordt die is hier twintig jaar geleden door NM uitgezet.

 • no-profile-image

  juvenalis 2

  Even googelen Henk, dan weet je tegen wie je spreekt. "Alles kits hoor in mijn bovenkamer, ik ga voor het beleid van Cramer"!

 • no-profile-image

  Anti

  @ KANI: dit is nog niks, wat je hier ziet. Deze taferelen zijn standaard in de jacht. Hier laten ze nog niet eens zien hoe bv., net als in ons land gebeurt, jonge vossen met hun hoofd tegen een boom worden doodgeslagen, of aangeschoten fazanten op de loop van geweer worden dood geslagen, hoe jonge vogels in de lente door het nest in de top van een boom omhoog worden geschoten, hoe aangeschoten hazen wreed achter hun oren worden geslagen, de doodsangst uitschreeuwend. Ik kan zo nog veel verder gaan. Er is niets van gelogen, ik heb het honderden keren gezien, toen ik in het brute criminele wereldje infiltreerde. DE JACHT IS SCHANDELIJK EN HET CDA STEUNT DIT CRIMINEEL GEBEUREN IN ONZE NATUUR. Wanneer is het Balken-EINDE.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Anti Jacht, welkom en schuif aan. Nét terug uit het Cuukse waar het vanmiddag weer heel erg was. Gastjagers bedreigden bewoners van het buitengebied, schoten dwars door de particuliere tuin op hazen, duiven en op de bewoners, wilden met de kolf van het geweer een weerloze man te lijf gaan, ramden met de terreinauto een heg, scholden en bedreigden en......de AID weigerde te komen en de regiopolitie trad er niet tegen op. Nederland onder het CDA-regime! Hoe lang nog?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Getuigen vertelden mij dat zij onlangs midden in de nacht vanaf de overkant van de Maas zware knallen hoorden in het SBB natuurreservaat Maasheggengebied, dat hoort bij het N2000 gebied Maasvallei. Zij kregen de indruk dat daar vossen of dassenburchten werden opgeblazen. In dat gebied zijn vaker door jagers onder aanvoering van een plaatselijke aardappelteler dassen doodgeslagen. Het wordt tijd dat politie, provincie, AID en SBB dat gebied eens grondig gaan onderzoeken en paal en perk stellen aan de jachtmisstanden daar. Zélf heb ik al verscheidene malen vastgesteld dat jagers daar beschermde rietganzen afschoten en beestachtig achter reeën aan zaten. Gruweltonelen!

 • no-profile-image

  Demo

  Helemaal mee eens spotvogel ,,net terug van paar uur bomen knotte voor een bakkie koffie"" jammer dat er zo weinig van die roepers zijn die zich ook daad werkelijk in zetten voor de natuur .
  Even voor de duidelijk heid ,,wandelaar en Antie deze regering bestaat uit meerdere partijen die samen het beleid maken,dus waarom alleen op een partij ageren,dan niet tevergeten dat een bepaald beleid al een aantal jaren geleden is gemaakt onder Paars,zo nu weer aan het werk.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Prima Demo, dat bomen knotten. Dan weet je ook dat hoge bomen de meeste wind vangen en dat is dan meteen de reden waarom de grootste coalitiepartner het hardst wordt aangesproken op laakbaar beleid. De Ffw werd destijds door twee opeenvolgende centrumlinkse kabinetten ontworpen en ik vind het geen schoonheidsprijs waard dat de PvdA absoluut nergens meer te bekennen is op het gebied van natuur, flora en fauna. Samen met Spotvogel (die nu even blad aan het ruimen is en me mobiel vroeg om jou te antwoorden en zo het forum gaande te houden) ben ik in 1972 begonnen met de eerste knotwilg-knotacties. Ik vind het dan ook top dat jij hier nu mee bezig bent.

 • no-profile-image

  kletskoek

  En? Heeft die haas het die jager ingepeperd? Hopelijk wel. Ronie, ik vertel je een geheimpje: op het terrein van de voormalige kruitfabriek op de Kollumerwaard zit een trainingskamp voor militante hazen, de 'haziban'. Dat wordt met ingang van 2010 dé schrik van iedere jager!

 • no-profile-image

  Gijs Gans

  Beste Dirk.....volgens mij jij beetje boos...
  Waarom moeten wij Gijzen dan lijden onder de regels die jij zo verfoeid ? Richt je pijlen op diegene die jou weigeren te betalen voor ons overwinteren!!!
  Ik ben het met spotvogel eens dat het er wel eens op lijkt dat men de boel bewust wat uit de hand laat lopen....
  Er moet tenslotte wel wat over blijven om af te kunnen schieten.

 • no-profile-image

  nederlande

  juvenalis 2 het is jou in je bovenkamer geslagen,je doet er verstandig aan om even contact op te nemen met een psygo hulpverlener,succes er mee, beterschap!

 • no-profile-image

  wandelaar

  De FLORA EN fAUNA WET, inderdaad. Maar denk ook eens aan de manier waarop zij hun eigen bestaansrechten - WAARDEN EN NORMEN- dag na dag met voeten treden! Zij misbruiken al het LEVEN dat - volgens hun eigen geloof - ons door DE SCHEPPER is toevertrouwd. ALS RENTMEESTER! Nog nooit zulk een huichelbende meegemaakt. Lieden die daarop stemmen durven zichzelf vast en zeker niet in een heldere spiegel aan te kijken. BAH!

 • no-profile-image

  anti

  cda is natura helemaal beu en ik het CDA. Ik ben er ape-trots op 100% anti CDA te zijn. De corruptie is nergens zo erg als bij die klote club. Wie op het CDA stemt, stemt op niets anders dan op de C van Corrupt.
  Denk alleen maar aan de uitmergeling van de Flora- en Faunawet.

 • no-profile-image

  henk

  Hedwigpolder,land van hoop en glory

 • no-profile-image

  Bertus Gans (broer van..)

  Wij hebben gehoord dat onze Deutsche Kampfgruppe een invasie aan het voor bereiden is om van uit het oosten Nederland binnen te vallen. Ze komen in ganzenpasformatie binnen gevlogen.

 • no-profile-image

  Haziban leider

  Langorige broeders, verenigt U in de strijd tegen de gewapende bezetter van ons land.

  Als we voor woensdag 12.00 geen bericht over ontwapening hebben ontvangen, zullen we represailles nemen.

  Reken erop dat U voor een lange tijd geen wortelen meer in Uw supermarkt aan zult treffen.

 • no-profile-image

  meedenker

  In plaats van milieugevaarlijke hoogovenslakken zouden er van dat CDA-beton prima ISO-gecertificeerde bestortingsslakken gegoten kunnen worden voor onze waterbouwwerken. Dan heeft de ganse natie tenminste het veilige gevoel dat we droge voeten houden dankzij die palingglibberige club. Een goede naam voor dat product? Wat te denken van "B4 slakken"? Dan is meteen de naam van het laatste centrumconfessionele kabinet op de bodem van Ooster- en Westerschelde en aan de oevers van de Tweede Maasvlakte verankerd!

 • no-profile-image

  juvenalis 2

  Twente, dat staat er toch al: zij die de eerste steen werpen! (Kan hard terugkaatsen hoor, als JPdeMP straks onverhoopt als eerste het Europees N2000 beleid onder zijn hoede heeft en zijn eigen moederkoek heeft dat uitgekotst.)

 • no-profile-image

  wordt er

  Zolang met droge ogen toegestaan wordt dat bedrijven gecontroleerd worden op een NB-vergunning en daarbij beboet kunnen worden, terwijl de overheid niet eens vergunningen afgeeft, valt er niet veel te verwachten betreffende natura 2000 en ook van het CDA. Zelfs de zotste regels zijn legetiem onder het mom van Brusselse wetgeving.
  Zoals al eerder opgemerkt, wordt iedere verantwoordelijk doorgeschoven naar de volgende bestuurslaag met als eindpunt Brussel.

 • no-profile-image

  twente

  Wie is er zonder hersens juvenalis2 ?

 • no-profile-image

  gerrie

  Al die wetjes en regeltjes worden opgesteld door mensen die totaal geen gevoel of ervaring met de praktijk hebben. Al die politici kunnen nog geen rolletje drop met winst verkopen. Stuk voor stuk snoepers van belastingcentjes die door het MKB door hard te werken bij elkaar worden geschraapt. En het maakt niet uit bij welke partij deze snoepers zitten. Eet smakelijk en slaap lekker verder daar in Den Haag, Brussel of ander ambtenarenbolwerk.

 • no-profile-image

  jan

  @Twente, het CDA moet zelf de rotzooi opruimen ,die ze zelf heeft aangericht

 • no-profile-image

  CDA lid

  Wat er hier gebeurd lijken wel op dromen! Maar dat dit werkelijkheid is, is nauwelijks te bevatten. Een minister van landbouw van het CDA, 162 gebieden aanwijzen voor Natura 2000 is te bizar voor woorden. En dan voorzitter worden van Natuurmonumenten. Moet je zo iemand nog serieus nemen? Het grootste probleem voor Nederland is het gebrek aan landbouwgrond, dit om duurzaam te ondernemen! Wat men hier teveel heeft is het aantal mensen, om duurzaam te leven. Waarom wil men dit niet inzien? Er is zoveel ruimte op de wereld, waarom wordt hier niet aangewerkt om meer mensen te laten emigreren? Zijn hier de uitkeringen voor mensen die niet willen werken mischien veel te hoog? Lui lekkerland, en maar schieten op de mensen die er hard voor moeten werken!

 • no-profile-image

  wandelaar

  Inderdaad mijnheer van Engelen, het is hard nodig dat er een NATURA 2010 wordt opgestart, want dankzij het CDA is de teloorgang van onze natuur afgelopen decennium satanisch snel neerwaarts gegaan. DUS: N2010, NO TIME TO WASTE!

 • no-profile-image

  A.H. van Engelen

  Dit is nu weer eens een zeer moedgevend bericht, maar-----eerst zien dan geloven. Niettemin is dit een grote stap voorwaarts - als het gerealiseerd wordt - naar een zeer drastische herziening van Natura 2000. En dat is nodig, dringend nodig!

 • no-profile-image

  juvenalis 2

  Nou ja zeg. dat kan ook een tikje beschaafder dunkt mij, ook al gaat het hier dan om een intens ondeugdelijke ideologie. Wat te denken van: Crimineel Dictatoriale Afvalhoop?

 • no-profile-image

  henk

  sinds verburg daar beetje slim probeert te doen, hebben we een pachtverhoging, moeten we nklikmelding doen als we gaan ploegen en zijn er een hoop boeren uitgekocht tegen bedragen waarvoor je amper opnieuw kan opstarten. leve cda

 • no-profile-image

  ex-CDA lid

  Zo is het Henk. CDA, mooie club is dat. De provincie kwam me vertellen dat alles dat na 1 oktober 2005 is bijgebouwd weer weg mot. Maar dat hadden ze niet aan de gemeente gezegd en die had de vergunningen afgegeven. Mooie rotzooi. En dan laten ze je gewoon dooddonderen!

 • no-profile-image

  ..

  Gelukkig is er een verstandige partij in Nederland HET CDA

 • no-profile-image

  juvenalis 2

  HET VERSTAND HUIST IN DE CELLEN, WEL GEVULD EN GRIJS VAN KLEUR, CONFESSIONELEN DIE OERSTOM KWELLEN, WIJZEN WIJZEN DUS DE DEUR! (Forum Romanum Imperii Domitiani Declamatore Decimus Iunius Iuvenalis, Anno Domini 2009)

 • no-profile-image

  Demo

  Beste gijs daar hoef je niet bang voor te zijn ,ik ben misschien wel een veel grotere dieren vriend dan jij, maar ik sta met beide benen op de grond .

 • no-profile-image

  Gijs Gans

  Nou spotvogel jij moest eens weten wat ze ons soms allemaal door de strot duwen........ Inderdaad men is heel handig om bepaalde dingen buiten de media te houden. Dan kan echter alleen als men door bepaalde mensen gedekt wordt.
  Ga door met het aan de kaak stellen van dit soort wantoestanden. Wij zijn er blij mee.....

 • no-profile-image

  Demo

  Zwerver en wipstaartje zoek hulp, en leer eens op een netje manier te reageren

 • no-profile-image

  juvenalis 2

  Netter dan door Zwerver en Wipstaartje werd gedaan kan het kuipende en konkelende CDA niet omschreven worden. Als ik het moet doen Demo, berg je dan maar! Want ik sta vol (wit)lof op de kansel en heb nét een liter Fryske Miswijn geofferd. Amen.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Meen je dat werkelijk Demo? Ik denk daar helaas heel anders over. En dat heeft alles te maken met het chronische gebrek aan waarachtig waarden- en normvol handelen in en door de hedendaagse politiek. Wie dat niet ziet of wil zien is oostindisch blind!

 • no-profile-image

  Gijs Gans

  Beste spotvogel. Veel van mijn gastheren stemmen op het CDA.......Beetje lievv zijn voor ze anders gaan ze zich afreageren op ons GIJZEN....

 • no-profile-image

  piet

  Zorgwekkend hoor. Resoluties worden in die confessionele biostal altijd met algemene stemmen aangenomen. KAPOEN VAN GEEL laat een natte wind en iedereen volgt hem!

 • no-profile-image

  herbert

  Pas maar op, want bij het CDA verpatsten ze eigen man, vrouw en kinderen nog om er zelf beter van te worden! Straks komen ze op de markt met CDA escargots! Dubieus gecertificeerd en daarom spotgoedkoop. Let maar op: iedere voor-stemmer krijgt een gezinsverpakking gratis mee naar huis. Wat dat betreft lijkt het hier Afghanisatan wel.

 • no-profile-image

  Demo

  T,gaat me helemaal niet om het C.D.A maar om een nette manier van communicatie met en over elkaar ,we leven toch in een beschaaft land

 • no-profile-image

  Demo

  Tja spotvogel misschien word dat wel het grootste probleem in N.L niet zozeer in de politiek maar meer door figuren net als jij.
  Je hebt het er over wie dit niet wil zien ,,je bedoeld alleen wie jou ideeen niet deelt deugd niet.

 • no-profile-image

  spotvogel

  De zogenaamde inspraakavonden Beheerplannen N 2000 waren feitelijk bijeenkomsten waarin mensen in de veronderstelling werden gebracht dat zij medezeggenschap hadden in de beheerplannen. Maar later bleek alles al voorgekookt te zijn. Totdat de zaak vastliep op de Brusselse ammoniakregels. Nu ligt alles dus stil, zijn boeren gebonden aan het handhaven van de situatie op een peildatum van lang geleden en is er grote onduidelijkheid over hoe er omgegaan wordt met landschappelijke mutaties van na die peildatums en met actuele aanlegvergunningen et cetera. Kortom: alles ligt stil en er is alom onduidelijkheid. Fijn dat het CDA dat ook ziet.

 • no-profile-image

  brabant

  Zou dat CDA de reconstructie van het platteland ook helemaal beu zijn. Daar komt ook geen zak van terecht. Dat christelijk kan er ook wel af. Straks bij de verkiezen zullen we ze wel eens afstraffen.

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Die C staat toch allang voor Cadaverine (lijkengif!)
  Daarom heerst er binnen die club een ware kadaverdiscipline. Kijk maar naar de jongste landdag!

 • no-profile-image

  Gerhard

  Mensen die klagen dat de boeren niet goed met hun vee omgaan en dat er te weinig natuur is,of dat dit ten onder gaat,praten regelrechte onzin,het getuigt er van dat men zich niet in de natuur begeeft,De agro ondernmers van vandaag de dag zijn echte professionele ondernemingen waar vaak en vaker volgens de door de overheid op gestelde duurzaamheids criterium wordt ondernomen.Door dat u meer duurzaamheid en welzijn eist van het gehouden landbouwdier moeten deze ondernemingen groeien en hebben ruimte nodig,om o.a duurzaam te ondernemen loopt men o.a vast op het natura 2000 gebeuren,dit moet snel en voortvarend worden opgelost ruim baan voor dier en milieu,en voor de beste ondernemers van de wereld.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ja en wij zijn het CDA helemaal beu

 • no-profile-image

  Gijs Gans

  Ja, wij Gijzen zijn het CDA ook zat.Echter heel veel bloedjagers zitten ook bij een partij die de vrijheid zo hoog in het vaandel heeft......Deze bloedjagers hebben veel geld geerft ,over de rug van een ander gestolen en soms eerlijk verdiend.
  Zij kopen met dat geld het recht om ons Ganzen en andere waardevolle dieren te doden...voor de fun.
  Nee, wij Gijzen stemmen liever op de SP, wij houden wel van proletarisch winkelen.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Hoi Gijs, als het meezit dan krijgen jullie binnenkort Border Collies aan je broek. Dat wordt dan wel even benen en vleugels maken, maar bloedjagers komen er dan niet meer aan te pas. Ik ben nu in het diepste geheim begonnen met het kweken van Vliegende Collies in een oude veldschuur bij Harkema-Opeinde. Dat is vlakbij de provinciegrens met Groningen en dus echt een Bordercolliegeval! Méér daarover in het nieuwe ganzenforum dat eigenlijk een vervolg wordt op "draagvlak boeren nodig voor aanpassing ganzenbeleid".

 • no-profile-image

  zwalker

  Volgens mij is dat klote CDA nu wel helemaal schaakmat gezet. Als zij zich niet willen conformeren aan Brussels beleid waaraan zij zélf debet zijn, dan moeten zij zichzelf gewoon opheffen. Such is life! Zeg het mij na: SIE-DIE-EE, WEG ERMEE!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Het CDA is er verantwoordelijk voor dat de landbouw in Nederland kapot geregeld wordt. Als landbouwer heb je niks meer bij het CDA te zoeken. Atsma maakt zich drukker over Lingo dan over het schrijnende onrecht dat Natura 2000 heet.

 • no-profile-image

  vos

  Wie gaat jan peter b opsluiten? Dan kan jp ook niet meer naar brussel om Nederland helemaal onder natura 2000 te stoppen

 • no-profile-image

  gradje

  Volgens mij is het CDA eerder een kudde rotkreupelige Q-koorts- geitenbreiers met indistingieuze diarree! Zoek maar op in het LNV-crisishandboek wat daarmee moet gebeuren! Het begint met een R......!

 • no-profile-image

  anti

  Kotst U nu ook van dit CDA??? We hebben gisteren "Dictator" Balkenende ten voete uit kunnen analyseren. Nu zijn snorretje nog laten groeien.....

Laad alle reacties (100)

Of registreer je om te kunnen reageren.