Home

Achtergrond

Bedrijfsopvolging voordeliger

De Belastingdienst slaat kleine bedrijven binnenkort minder aan bij bedrijfsopvolging.

De Christenunie, het CDA en de PvdA hebben daartoe een wetswijziging ingediend bij de behandeling van de Successiewet.

Het voorstel behelst volledige vrijstelling voor de eerste 1 miljoen euro van de waarde van de onderneming. Boven dat bedrag geldt een vrijstelling van 83 procent.

De SGP en VVD steunen het voorstel, dat zo kan rekenen op een ruime meerderheid.

Binnen de huidige Successiewet geldt bij opvolging een vrijstelling van 75 procent. Staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financin) heeft voorgesteld dit te verhogen naar 90 procent, om te voorkomen dat de continuteit van bedrijven in gevaar komt. De coalitiepartijen willen met hun voorstel kleinere bedrijven tegemoetkomen. De opstelling van de PvdA is opmerkelijk, omdat woordvoerder Paul Tang niet is overtuigd dat de huidige 75 procent tot problemen leidt.

De Christenunie doet ook een voorstel om een te hoge aanslag voor de langstlevende van een echtpaar met kinderen te voorkmen.

Uitgangspunt is het erfdeel van de langstlevende, en niet het hele ondernemingsvermogen (inclusief ’overbedelingsschuld’ aan kinderen); de kinderen rekenen later af met de fiscus.

Het finaal verrekeningsbeding in de huwelijkse voorwaarden blijft gehandhaafd, verzekert Financiën. De Tweede Kamer heeft het debat over de wijziging van de Successiewet, die per 2010 moet ingaan, donderdagavond afgerond.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.