Home

Achtergrond 1 reactie

'Baggeren Westerschelde begint in februari'

Op 1 februari kunnen zandzuigers in de Westerschelde aan de slag om negen drempels te verlagen die de bereikbaarheid van Antwerpen voor diep stekende schepen beperken.

Dat meldt de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC). Verwacht mag worden dat de Raad van State uiterlijk drie dagen eerder een uitspraak heeft gedaan in het beroep dat Gery De Cloedt, de Vlaamse eigenaar van de Hedwigepolder, tegen het tracébesluit en de vergunning voor de verruiming van de vaargeul heeft ingesteld. Volgens de PZC blijft de Hedwigepolder nog tot 2012 droog.

Schorsingsverzoek

Volgens de PZC is De Cloedt niet van plan te zijn dat beroep in te trekken. Sterker: als de Zeeuwse Milieu Federatie en de Vogelbescherming, die de Raad van State hebben gevraagd de vergunning voor de aanpassing van de vaargeul te schorsen, dat wel doen nu de ontpoldering van de Hedwige doorgaat, zal De Cloedt op zijn beurt een schorsingsverzoek indienen om te voorkomen dat de baggerschepen meteen in actie komen. Dan doet zich de opmerkelijke situatie voor dat een Vlaming een stokje steekt voor werkzaamheden die van levensbelang heten te zijn voor de economie van Vlaanderen.

Veel vertraging zal De Cloedt er niet mee bereiken, denkt de Zeeuwse krant. De Raad van State heeft al een datum geprikt om de beroepen tegen de verdieping inhoudelijk te behandelen: 18 december. Binnen zes weken doet de Raad uitspraak en dat betekent - als geen andere belemmeringen worden geconstateerd - dat de weg voor het verdiepingswerk eind januari vrij is. Tegen een uitspraak van de Raad van State is immers geen nader beroep mogelijk.

Belanghebbende

Goede kans dat de Raad van State in De Cloedts bewaar geen aanknopingspunten ziet aan het tracébesluit en de vergunning voor de verdieping te tornen. De eigenaar van de Hedwigepolder is maar in beperkte mate belanghebbende. Mocht de Raad in de argumenten van de Cloedt of van andere indieners van een beroepschrift toch aanleiding zien de verdieping niet zonder meer toe te staan, dan valt waarschijnlijk wel wat aan de vergunning te repareren. Dat vergt enkele maanden.

De nodige stappen om de Hedwigepolder om te vormen tot natuurgebied kosten zeker nog tweeëneenhalf jaar, aldus de PZC. Er moeten omvangrijke planologische en grondverwervingsprocedures gevolgd worden en ook inzake ruimtelijke ordening is nog flink wat wetgevend werk aan de winkel. Een belangrijk deel van het voorbereidende werk doet de Zeeuwse provincie in samenspraak met het Vlaamse gewest.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Harm

    Leg de haven aan zee en het probleem is opgelost. Een binnenlandse zeehaven is niet meer van deze tijd, de schepen kunnen er over twintig jaar weer niet door en begint het circus weer van voor af aan.

Of registreer je om te kunnen reageren.