Home

Achtergrond

Avag sluit meer ontslagen niet uit

Avag, het Platform Toeleveranciers Glastuinbouw, sluit niet uit dat meer toeleveranciers personeel moeten ontslaan.

Dat zegt Harm Maters, voorzitter van Avag in een reactie op de ontslagen bij Nic Sosef en Van der Arend Tuinbouwtechniek. Nic Sosef laat dertig arbeidsplaatsen vervallen met het oog op ongunstige marktontwikkelingen. Bij Van der Arend zijn de tijdelijke, kortdurende contracten van vijftien medewerkers niet verlengd. "Het zijn gerespecteerde bedrijven die anticiperen op de toekomst", aldus Maters.

De bedrijven die leveren aan de glastuinbouw gaan gebukt onder de slechte marktsituatie in de tuinbouw. Door de lagere investeringsbereidheid onder tuinders, is het perspectief voor toeleveranciers op korte termijn ongunstig. Avag constateert dat de nieuwbouw stagneert en verwacht een volumekrimp voor de komende jaren.

"Dat betekent dat we de broekriem moeten aanhalen en goed naar kosten moeten kijken, zowel naar algemene als naar personeelskosten," redeneert Maters. "Een aantal bedrijven moet mensen afstoten en dat is pijnlijk en slecht voor de sector." Even zo nadelig is het kennisverlies dat dreigt, vindt hij. "Zowel operationeel als op gebied van onderzoek zou dat het geval kunnen zijn, terwijl we eigenlijk juist verder moeten innoveren om de kennisvoorsprong met concurrerende landen te waarborgen."

Maters roept daarom de sector op om daarvoor aandacht te vragen bij de overheid. "Die moet steviger stimulans bieden in de vorm van subsidieregelingen voor duurzame innovatie." Omdat volgens hem dergelijke innovatie vertraging oploopt, wil hij tevens een versnelling van de innovatieagenda. In het versneld opruimen van verspreid liggend glas ziet hij een andere oplossing.

Maters acht het aannemelijk dat toeleveranciers volgend jaar relatief meer omzet maken in het buitenland. "Dat is gunstig, maar Nederland moet niet achterop raken." In dat licht vindt hij dat krediet- verzekeraars en banken nog wel wat sneller en beter hun werk mogen doen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.