Home

Achtergrond

'Agroparken duurzaam alternatief megastallen'

Het bundelen van functies als glastuinbouw, vee­houderij en verwerking is een duurzaam alternatief voor mega­stallen.

Dat concludeert Peter Smeets van Alterra, onderdeel van Wageningen Universiteit, in het proefschrift waarop hij van­daag promoveert. Volgens Smeets brengt het bun­delen van functies een aantal voordelen met zich mee. "De fi­nanciële kosten liggen lager, de milieulasten zijn minder en het koppelen van primaire productie en verwerking levert meer toege­voegde waarde." De kringlopen van water, mine­ralen en gassen wordt in het door Smeets ontworpen systeem geslo­ten.

Voorbeelden zijn het Biopark in Terneuzen en het Nieuw Ge­mengd Bedrijf dat in Horst ge­pland staat. In Horst zouden 1,2 miljoen kippen en 33.000 varkens worden gehouden en geslacht.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.